Wettelijke controle van uw jaarrekening

Elkaar de handen schudden
Wettelijke controle door Van Oers Audit

Wettelijke controle op jaarrekeningen: waarom?

De wettelijke controle op jaarrekeningen is door de overheid in het leven geroepen ter bescherming van het maatschappelijk economisch verkeer. Het doel van deze wettelijke controle is dat externe belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening de financiële positie van uw onderneming correct weergeeft. Uw onderneming is controleplichtig indien gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria wordt voldaan:

  • Balanstotaal groter dan 6.000.000 euro.
  • Netto-omzet groter dan 12.000.000 euro.
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Uitvoeren wettelijke jaarrekeningcontrole

Van Oers Audit voert de audit bij u op kantoor uit. In vier stappen beoordeelt de accountant of uw jaarrekening de correcte financiële situatie binnen uw onderneming weergeeft:

  • Planningswerkzaamheden en risicoanalyse.
  • Interim controle (administratieve organisatie en interne beheersing van uw bedrijf).
  • Eindejaarscontrole.
  • Afronding en rapportage met aandachtspunten, verbeterpunten en adviezen.

Wettelijke controle door Van Oers Audit

Vast auditteam en contactpersoon

We werken zoveel mogelijk met een vast auditteam. U werkt met uw eigen relatiebeheerder: een ervaren accountant die de tijd en ruimte krijgt om een band met uw bedrijf op te bouwen. Met al uw vragen kunt u bij uw eigen contactpersoon terecht. Op de achtergrond wordt uw accountant gesteund door de specialisten bij Van Oers. Daarmee is de continuïteit van onze dienstverlening en de doorloopsnelheid van de audits gewaarborgd.

Voorbereiden wettelijke jaarrekeningcontrole

Sommige ondernemingen kunnen zelf geen accountantsorganisatie uitkiezen voor de wettelijke controle, bijvoorbeeld als er sprake is van een groepscontrole met een vaste groepsaccountant of als er bepaalde voorwaarden zijn vanuit buitenlandse investeerders. Is deze situatie voor u van toepassing, maar prefereert u de persoonlijke aanpak van Van Oers? Ook in deze situatie kunnen wij u helpen. Wij verzorgen de pre-audit services voor u, waardoor u alle administratieve, accountancy, fiscale en juridische ondersteuning onder één dak heeft. Indien gewenst, stemmen wij onze werkzaamheden af met de accountantsorganisatie voor de wettelijke controle, zodat deze controle soepel kan verlopen.

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Een wettelijke controle van de jaarrekening mag alleen uitgevoerd worden door een accountantsorganisatie die beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hiermee waarborgt de AFM de kwaliteit en betrouwbaarheid van de audits. Van Oers Audit beschikt over deze vergunning sinds september 2008.

Antoon Hoeven
Antoon Hoeven | Directielid audit
Eerst de kennismaking!
Zoekt u een accountantsorganisatie voor de uitvoering van een wettelijke controle van de jaarrekening? Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Wij helpen u graag. Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.
Neem contact op phone Terugbelverzoek