Vanoers.nlHoe financier ik een bedrijfsovername of Management Buy Out?
Hoe financier ik een bedrijfsovername of Management Buy Out?

Met behulp van onze haalbaarheidsanalyse wordt gekeken welke financieringsstructuur haalbaar en gewenst is. Doorgaans bestaat de financiering uit een aantal elementen. Dit zijn eigen inbreng, banken, extern risicodragend kapitaal van investeerders en participatiemaatschappijen en mogelijk een lening van verkoper (vendor loan). Op basis van de haalbaarheidsanalyse wordt de optimale structuur bepaald.

Alexander den Boer
Alexander den Boer
Directeur Corporate Finance
Contact