Vanoers.nlTransport en logistiekKostenontwikkelingen in het Wegvervoer 2022-2023: Wegtransport in 2023 fors duurder

Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer 2022-2023: Wegtransport in 2023 fors duurder 

Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer 2022-2023: Wegtransport in 2023 fors duurder

De verwachte kostenstijging voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de 6,2 en 8,9% voor het binnenlands vervoer en tussen de 6,0 en 8,0% in het grensoverschrijdend vervoer. Daarnaast wijkt de realisatie van de kostenontwikkeling 2022 substantieel af van de opgestelde raming voor 2022; de afwijking varieert tussen de 2,6 tot 2,8% voor het binnenlands vervoer en tussen de 1,6 en 3,5% voor het grensoverschrijdend vervoer. Dit betekent dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 fors zullen stijgen met 8,0 tot 11,3 procent. Dat blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ van onderzoeksbureau Panteia. Alle genoemde kostenstijgingen zijn exclusief brandstofkostenontwikkeling.

Zowel Panteia als de opdrachtgevers TLN en Evofenedex adviseren om tijdens de onderhandelingen uit te gaan van Tabel 7 uit het rapport waarbij rekening wordt gehouden met het gat wat ontstaan is tussen de raming en de realisatie 2022 plus de raming van 2023. Dit is voor alle partijen de meest eerlijke methode. De raming versus de realisatie kan namelijk ook anders uit vallen dan in nu 2022 (raming kan namelijk ook hoger dan realisatie) en dan wordt dat verschil uiteraard ook meegenomen.

Onzekere tijden, eigen situatie van belang

Het zijn onzekere tijden in transport en logistiek, waardoor kostenontwikkelingen in een specifieke situatie sterk van elkaar kunnen verschillen. Ieder bedrijf is uniek en heeft te maken met een specifieke situatie en situationele omstandigheden. Zo kunnen transportbedrijven door onder meer krapte op de arbeidsmarkt te maken krijgen met een extra toename van de loonkosten. Deze extra kostenstijging is het gevolg van bijvoorbeeld inhuur van meer uitzendkrachten, hoger personeelsverloop en betaling van extra vergoedingen om chauffeurs in dienst te houden. Daarnaast kost het inwerken van nieuw personeel extra tijd met als gevolg dus ook extra kosten. De levertijden van materieel kunnen langer zijn waardoor er een tekort aan materieel is dat, in het geval er materieel op korte termijn nodig is, kan leiden tot hogere kosten van het materieel indien materieel gehuurd moet worden. Verplichte opleidingen en verscherpte milieueisen kunnen daarnaast structureel hogere kosten veroorzaken. Daarnaast kunnen de verzekeringskosten per bedrijf afwijken als gevolg van verschillend schadeverloop. Ook de toegenomen filedruk (in de periode mei 2021 t/m april 2022 is de filezwaarte met 213% toegenomen met name door het loslaten van de corona maatregelen.

Een vervoerder zal bij de berekening van het uur- en kilometer tarief rekening kunnen houden met congestie. De kosten kunnen hoger of lager uitvallen dan eerder is afgesproken. Extra congestiekosten zijn situationeel afhankelijk. Indien, als gevolg van toenemende congestie de gemiddelde rijsnelheid (marssnelheid) daalt en daarmee de inzetbaarheid van mens en materieel minder productief is, heeft dit een kostenverhogend effect. Een vervoerder zou dit moeten kunnen onderbouwen met een lagere gemiddelde rijsnelheid dan oorspronkelijk is toegepast in de kostencalculatie. Deze kosten zijn, omdat ze zeer situationeel zijn, niet meegenomen in bovenstaande kostenstijgingen. Deze aspecten moeten echt zorgvuldig naar de eigen situatie worden vertaald.

Naast de kosten, die zijn uit te drukken in harde cijfers, zijn er nog andere ontwikkelingen die per individueel geval invloed hebben op de kosten van het wegvervoer. Denk hierbij aan keten- en prijseffecten als gevolg van disrupties zoals de Russische inval in Oekraïne en naijleffecten van COVID-19. Ook met deze invloed moet rekening worden gehouden bij de kostenontwikkelingen.

Brandstofkosten

De brandstofkosten zijn in 2022 ten opzichte 2021 zeer fors gestegen, meldt Panteia. De prijsstijging van diesel is gemiddeld 35,7%. Dit betekent bijvoorbeeld dat dat bij een kostenaandeel van 25% brandstofkosten in d e totale kosten van de onderneming, de totale kosten van de onderneming met bijna 9% toenemen (35,7% van 25% kostenaandeel). Veel ondernemers (geschat wordt zo’n 80%) hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Deze aanpassing was traditioneel in veel gevallen eens per maand of zelfs eens per kwartaal. Met de huidige ontwikkeling levert dit voor ondernemers liquiditeitsproblemen op omdat zij steeds de verhoogde kosten moeten voor financieren. Gevolg is dat de aanpassing nu op veel korterere termijn plaatsvindt en dat nu vaak per week bijstelling plaatsvindt.

Naast diesel zijn tevens de prijzen voor AdBlue, lng, gas en elektriciteit enorm gestegen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om de forse prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen. Naar verwachting zullen de brandstofkosten in 2023 gemiddeld met 7,3% dalen ten opzichte van 2022.

Loonkostenontwikkeling

De gerealiseerde loonkostenontwikkeling in 2022 ten opzichte van 2021 is 6,74%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is 9,37 procent. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het cao-akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5%, een eenmalige bruto uitkering van € 250 per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.

Overige kostenontwikkelingen

De afschrijvingskosten nemen naar verwachting met 8,0 procent toe (duurder geworden materieel) en de verzekeringskosten met 8,8 procent (meer schadegevallen). Ook de kosten van reparatie en onderhoud worden meer: 7,2 procent (schaarste aan onderdelen en stijging van loonkosten).

Conclusie

Het rapport kostenontwikkelingen in het Wegvervoer 2022-2023 geeft een goede basis voor de onderhandelingsgesprekken over de tarieven 2023 met de verladers. Gesprekken die naast de kosten ook zoude moeten gaan over vragen als digitaliseringsslagen die samen gemaakt kunnen worden en gezamenlijke stappen richting verduurzaming.

Ook kan het rapport gebruikt worden om de gemiddelde kostenaandelen 2022 per deelsector te vergelijken met de eigen situatie (winst-en verliesrekening) zodat grote afwijkingen nader bekeken kunnen worden. Er zal echter altijd rekening gehouden moeten worden met de specifieke eigen situatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Bron: Panteia

  • icon
Van Oers Transport en logistiek

Op zoek naar een adviseur in de Transportsector?

U zoekt een adviseur die de transport en logistieke sector begrijpt, de sector die voortdurend in beweging is. Wij adviseren en ondersteunen en attenderen u op alle mogelijkheden, kansen en risico’s. Grip op uw onderneming met onze transportspecialisten.
Meer informatie
Coronavirus en wegtransport

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!