Vanoers.nlTransport en logistiekILT controleert op cabotage; 8 procent gecontroleerde vervoerders is in overtreding

ILT controleert op cabotage; 8 procent gecontroleerde vervoerders is in overtreding 

ILT controleert op cabotage; 8 procent gecontroleerde vervoerders is in overtreding

In de week van 2 tot en met 5 april nam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deel aan de Europese controleweek op cabotage. Cabotage is het vervoer van goederen over de weg binnen een land voor rekening van buitenlandse vervoerders. Een chauffeur mag na drie cabotageritten achter elkaar in een EU-land en nadat hij de grens is overgegaan, vier dagen lang geen cabotageritten uitvoeren in dat land (let op, voor België Luxemburg en Nederland gelden geen cabotage regels).  De ILT controleerde in Bodegraven, Geldrop, Moerdijk, Venlo, Zwolle en op de Maasvlakte. In totaal zijn 120 controles verricht en 39 overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen werden vastgesteld in Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte. Tien van de overtredingen bedroegen illegale cabotage.

Naast cabotage controleerde de ILT ook op onder andere rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid en code 95. Op sommige locaties was de Nederlandse Arbeidsinspectie aanwezig om meer inzicht te krijgen in de naleving van de detacheringsrichtlijn, waarvoor de Arbeidsinspectie toezichthouder is. De regels voor cabotage, rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid, code 95 en detachering zijn gericht op een eerlijke transportmarkt, het verbeteren van de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid en de sociale bescherming van de chauffeur.

Overtredingen

In de controleweek heeft de ILT de volgende maatregelen opgelegd:

 • Tien processen-verbaal voor illegale cabotage
 • Tien boeterapporten voor het houden van de normale wekelijkse rust in de cabine. Dit is niet toegestaan; de werkgever moet zorgen voor accommodatie of dat een chauffeur kan terugkeren naar zijn standplaats
 • Twee processen-verbaal vanwege het ontbreken van een bestuurdersattest. Dit attest bewijst dat een niet-EU chauffeur in dienst is bij een Nederlandse transportonderneming en dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd
 • Vijf boeterapporten voor verkeerde bediening van de tachograaf, waardoor de rij- en rusttijden onjuist werden geregistreerd
 • Eén proces-verbaal vanwege het ontbreken van de code 95. Deze code op het rijbewijs toont de vakbekwaamheid van een chauffeur aan
 • Eén proces-verbaal vanwege het ontbreken van de vereiste stootbalk. Bij een afzetcontainer is een stootbalk verplicht als de container meer dan 60 cm van de achterzijde en meer dan 55 centimeter boven het wegdek uitsteekt. Dit is om te voorkomen dat een auto bij een aanrijding onder de container terechtkomt
 • Eén proces-verbaal omdat de bestuurder niet in loondienst was
 • Eén waarschuwing voor het niet kunnen tonen van de vervoersvergunning. Deze is alsnog ter plaatse gebracht en aan de ILT getoond
 • Acht waarschuwingen voor kleine overtredingen m.b.t. de rij en-rusttijden en de bediening van de tachograaf. Zoals bijvoorbeeld het niet vastleggen van begin- en eindland en grenspassages.

Toezicht ILT

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam beroepsgoederenvervoer. Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of verkeerde belading. Het niet naleven van de regels voor de rij- en rusttijden, belading, vergunningseis of cabotage leidt tot onveiligheid en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Bovendien kan het niet-naleven van de regels de luchtkwaliteit verminderen en schade aan het wegennet veroorzaken.

Handhavers in Europa werken samen

De Europese controleweek op cabotage was georganiseerd door de Euro Controle Route (ECR). Binnen de ECR werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving, kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding en diverse gezamenlijke controles.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of stippelt u graag samen de juiste route uit? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Bron: TTM

 • icon

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!