Vanoers.nlInternationaal zakendoenNederland komt met eigen (Limosa) meldingsplicht

Nederland komt met eigen (Limosa) meldingsplicht 

Megafoon

Op 18 juni 2016 is de nieuwe wet (WagwEU) is in werking getreden. Daarmee zijn de Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in één wet geïmplementeerd en is geregeld op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben als ze tijdelijk in een Nederland werkzaam zijn (detachering) en hoe dit moet worden gecontroleerd. In het kader van de controle komt Nederland met een meldingsplicht min of meer vergelijkbaar met de Belgische Limosa melding.

Administratieve plichten

De wet creëert een aantal administratieve verplichtingen voor bedrijven die tijdelijk in Nederland een klus komen doen. Het gaat om vier zaken:

  1. Inlichtingenverplichting (alle info verstrekken aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die noodzakelijk  is voor de handhaving van de WagwEU)
  2. De verplichting om bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig hebben op de werkplek (of direct digitaal beschikbaar te hebben)
  3. De verplichting om een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert.
  4. Meldingsplicht. Buitenlandse dienstverrichters dienen vooraf een melding te doen over waar en wanneer en met welke werknemers er in Nederland een klus wordt gedaan. De ontvanger van de dienst in Nederland moet controleren of de melding is gedaan en of deze juist is.

Het niet nakomen van de eerste drie verplichtingen is direct met ingang van 18 juni 2016 strafbaar. De meldingsplicht treedt pas in werking als er een digitaal systeem gereed is waarmee de melding kan worden gedaan. Er hoeven nu dus nog geen meldingen te worden gedaan en gecontroleerd.

Naleving van (harde kern) arbeidsvoorwaarden

Werkgevers zijn voorts verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden bestaat in ieder geval uit de Nederlandse Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Algemene wet gelijke behandeling.

Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt daarnaast de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. In de praktijk zullen de belangrijkste betreffen:

1. maximale werktijden en minimale rusttijden;
2. het minimum aantal vakantiedagen en vakantiegeld;
3. minimumloon.

Handhaving

De regelgeving bevat verder bepalingen waardoor de harde kern van de arbeidsvoorwaarden beter kan worden gehandhaafd en Inspectiediensten uit de lidstaten informatie met elkaar uitwisselen. Wanneer arbeidswetten niet worden nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Indien de harde kernbepalingen uit de cao niet worden nageleefd, kunnen sociale partners een vordering instellen en is voorzien in een grensoverschrijdende invordering.

Zelfstandig ondernemers

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan moeten ook zelfstandigen voldoen aan de inlichtingenverplichting en een beperktere verplichting om een aantal documenten op de werkplek te hebben. Ook gaat een beperktere meldingsplicht voor zelfstandigen gelden.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Christiaan Cornet
Christiaan Cornet | Directeur fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.