Vanoers.nlCorporate FinanceWat is het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde?

Wat is het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde? 

man wijst aan op ipad

Eenvoudig gezegd is goodwill het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde van een onderneming. Op het moment dat u uw onderneming wilt verkopen of een andere onderneming wilt overnemen, is een waardebepaling van belang. Bij verkoop wil de verkopende ondernemer een reële prijs ontvangen en koper wil uiteraard niet teveel betalen. De boekwaarde komt voort uit het verschil tussen de economische waarde van de onderneming (op basis van een waardering) en de boekwaarde van de onderneming. Is de economische waarde groter dan de boekwaarde, wordt gesproken over goodwill.

Boekwaarde

De boekwaarde van een bedrijf wordt in de meeste gevallen middels de intrinsieke waarde methode berekend. Om tot deze waarde te komen, worden de op de balans weergegeven activa verminderd met de op de balans opgenomen verplichtingen. Dit staat gelijk aan het eigen vermogen van een onderneming, zoals dit op de balans in de jaarrekening staat weergegeven. Deze benadering geeft echter geen volledig beeld om de volgende redenen

  • De balans is een momentopname en zegt niets over de toekomstige verdiencapaciteit.
  • Niet alle verplichtingen staan op de balans. Denk bijvoorbeeld aan operationele lease verplichtingen of verplichtingen die voortkomen uit langlopende huurcontracten.
  • De balans geeft geen volledig beeld van de activa. Zoal bijvoorbeeld de marktpositie, het klantenbestand en de ‘knowhow’).

 

Marktwaarde

De marktwaarde van een onderneming wordt in de transactiepraktijk vaak uitgedrukt in zogeheten ‘multiples’. Een voorbeeld van een gebruikelijke multiple is de EBITDA multiple. EBITDA staat gelijk aan het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen. De hoogte van de multiple verschilt sterk per branche en geeft een richting dan wel indicatie van de waarde van een onderneming. Multiples zijn eenvoudig toepasbaar, maar er zitten ook enkele nadelen aan het gebruik van multiples:

  • Discussie over de EBITDA. Cijfers uit de jaarrekening worden doorgaans genormaliseerd in het voordeel van de verkoper, waardoor de multiple wordt toegepast op te hoge cijfers.
  • In een multiple analyse wordt voorbijgegaan aan investeringen. Zeker wanneer er sprake is van een investeringsachterstand, geeft een multiple analyse een vertekend beeld.
  • Multiples gaan voorbij aan de specifieke kenmerken en risico’s van een onderneming.

Voor de meest getrouwe inschatting van de marktwaarde van een onderneming, wordt gebruik gemaakt van bedrijfseconomische waarderingsmethoden zoals de Discounted Cash Flow (DCF)-methode. Het uitgangspunt van de DFC-methode is dat de waarde van een onderneming wordt bepaald door de verwachte toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming. Vervolgens worden deze verwachte geldstromen gedisconteerd (contant gemaakt) op basis van een vastgesteld risicoprofiel (disconteringsvoet). Er wordt derhalve zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse gemaakt. Het nadeel van deze methode is echter dat met prognoses wordt gewerkt, waardoor het per definitie een subjectief karakter krijgt. Echter door de grondige analyse en doordat meerdere facetten van de onderneming uitvoerig worden beoordeeld, wordt deze methode als de meest juiste waarderingsmethodiek gezien.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent waardebepaling van uw onderneming? Onze Corporate Finance adviseurs helpen u graag. Neem contact met ons op of bel voor advies.

Alexander den Boer
Alexander den Boer
Directeur Corporate Finance
Contact
  • icon

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alexander den Boer
Alexander den Boer | Directeur