Vanoers.nlCorporate FinanceInvesteren? Onderzoek de haalbaarheid met een DCF-analyse

Investeren? Onderzoek de haalbaarheid met een DCF-analyse 

bedrijfspand

Beslissingen over echt grote investeringen neem je niet op basis van een goed gevoel. Enliever ook niet alleen maar omdat de bank bereid is het te financieren. Je wilt straks niet alleen maar aan het werk zijn om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Om de haalbaarheid van een grote investering te onderzoeken, laten ondernemers steeds vaker de Netto Contante Waarde (NCW) van de investering berekenen. Grote organisaties hebben die expertise meestal in eigen huis, ondernemers in het MKB kunnen hiervoor een Register Valuator inschakelen.

Spronginvesteringen

Een NCW-analyse – Discounted CashFlow in het Engels – wordt vaak uitgevoerd in het kader van bedrijfsovernames. De methodiek is echter mede ontwikkeld voor zogenaamde spronginvesteringen. Grote eenmalige investeringen dus, in bijvoorbeeld onroerend goed of het machinepark, die de capaciteit fors vergroten. Het grote voordeel van de NCW-analyse is dat de methode – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de berekening van de terugverdientijd – rekening houdt met tijdsvoorkeur. Geld wordt in de tijd immers minder waard. Bij de NCW-methode worden alle uitgaven en winsten die te maken hebben met de investering dan ook eerst ‘contant gemaakt’. Dit betekent dat je berekent hoeveel de toekomstige kasstromen waard zijn op het moment dat je de investeringsbeslissing neemt. Hoe verder een kasstroom in de toekomst ligt, hoe minder die op dit moment waard is. Vervolgens worden de uitgaande kasstromen, met name het investeringsbedrag, in mindering gebracht op de inkomende kasstromen. Is de uitkomst van die som positief, dan is het project economisch verantwoord en heb je een goede onderbouwing voor de investering. Voor de bank, voor je eigen gemoedsrust en wie weet ook voor een raad van commissarissen.

Opties vergelijken

De NCW-methode is bij uitstek geschikt om de verschillende opties die je bij een investering ter beschikking staan door te rekenen en met elkaar te vergelijken. De berekening maakt meteen inzichtelijk welke investering het meeste rendement oplevert. Neem het voorbeeld van een op- en overslagbedrijf dat de opslagcapaciteit met een derde wil uitbreiden. De vraag is dan natuurlijk in de eerste plaats wat de investering kost en wat die gaat opleveren, maar misschien ook of het in dit geval gunstiger is om een nieuw magazijn neer te zetten op een nieuwe locatie, of om een bestaand magazijn deels te slopen en uit te breiden. Een NCW-analyse kan uitsluitsel geven over de meest rendabele optie of zelfs aantonen dat in het ene geval sprake is van waardevernietiging en in hetandere van waardecreatie. Ook vormt de analyse een goed uitgangspunt in prijsonderhandelingen met klanten, omdat de berekening aangeeft vanaf welke prijs de opslag rendabel is. Wellicht gaat het om waardevolle zakenrelaties die je niet wilt teleurstellen, maar de cijfers geven aan: voor een lagere prijs kán het gewoon niet.

Synergievoordelen

Bij het doorrekenen van een voorgenomen investering draait het in feite om drie zaken: welke nieuwe geldstromen levert de investering op? Wat moet je ervoor opgeven? En welke synergievoordelen ontstaan er met de bestaande activiteiten? Stel dat een glastuinder zijn kassencomplex wil uitbreiden met een kas van tien hectare, maar een bestaande kas van vijf hectare moet verkopen om de financiering rond te krijgen. Dan neem je bij de waardebepaling van de investering de geldstroom die de verkochte kas in de toekomst nog zou genereren in de berekening mee als negatieve waarde, en de verkoopopbrengst als positieve waarde. Anderzijds is de nieuwe kas efficiënter dan de oude kas en levert de uitbreiding schaalvoordelen op. Mogelijk komt de tuinder zelfs in een gunstiger grootverbruikerstarief terecht voor gas en elektra. Een NCW-analyse houdt kortom rekening met alle toegevoegde geldstromen die ontstaan als gevolg van de investering. De contant gemaakte geldstromen schetsen samen een helder beeld, op basis waarvan partijen zich een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de economische haalbaarheid van de investering. De berekening maakt het mogelijk om de diverse opties goed tegen elkaar af te wegen en kan daarnaast een realistisch en onderbouwd startpunt zijn in onderhandelingen met afnemers en leveranciers.

En last but not least kan de analyse zorgen voor een soepel financieringstraject.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alexander den Boer
Alexander den Boer | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek