Vanoers.nlCorporate FinanceCoronavirus: uitstel van aflossing op leningen bij 6-tal banken

Coronavirus: uitstel van aflossing op leningen bij 6-tal banken 

Coronavirus: uitstel van aflossing op leningen bij grootbanken

Zoals beschreven in bijgaand artikel is het raadzaam om bij verwachte liquiditeitstekorten in gesprek te gaan met uw huisbank. 

Nederlandse banken

Bij de eerder gepresenteerde steunmaatregelen vanuit de overheid was namelijk aangekondigd dat de Staat het voor de banken eenvoudiger wil maken om financieringen te verstrekken middels de verruiming van de BMKB regeling en de GO financiering. Maar nu heeft ook het merendeel van de Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank) te kennen gegeven dat men ondernemers tegemoet wil komen middels het uitstellen van aflossingen voor een periode van 6 maanden. Hiermee is er naast de bestaande maatregelen vanuit de Staat nog een additionele liquiditeitsmaatregel bij gekomen die op korte termijn extra noodzakelijke ruimte biedt voor ondernemers.

 

Extra noodzakelijke ruimte

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemingen in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen die in de kern gezond zijn. Voor financieringen boven € 2,5 miljoen wordt op dit moment vooralsnog op individueel niveau beoordeeld of en hoe er tegemoetkoming kan plaatsvinden.

 

Richtlijnen aanvraag voor uitstel

Er zijn nog geen concrete richtlijnen gegeven op welke wijze er getoetst wordt of een onderneming in de kern gezond is. Onze ervaring is dat banken geen ongezonde bedrijven in leven zullen houden. Het advies is om deze richtlijn niet af te wachten. Verwacht u liquiditeitstekorten en heeft u als ondernemer een financiering tot € 2,5 miljoen bij een van de genoemde banken, dien dan zo spoedig mogelijk (eventueel samen met uw relatiebeheerder van Van Oers) een aanvraag voor uitstel in bij uw bank.

 

Update 24 maart:

Invulling van het uitstel

Na de eerdere berichtgeving dat banken tegemoet komen aan ondernemers middels uitstel van aflossingen, is er ondertussen op de websites van de banken meer duidelijk verschaft over de exacte invulling hiervan. Aangezien is gebleken dat alle banken op hun eigen wijze hiermee omgaan, zetten we onderstaand voor de 3 grootste banken uiteen op welke wijze u hierop een beroep kunt doen. Met uitzondering van ABN AMRO Bank geldt voor alle banken dat u uiterlijk eind deze week actie dient te ondernemen om er voor te zorgen dat dit ingaat vanaf 1 maart 2020.

ABN AMRO Bank

Regeling: Zes maanden uitstel van rente, aflossingen, kosten en krediet gerelateerde fees (zoals commitment fees) op het lopende zakelijk krediet.

Terugbetaling: Uitgestelde rente, aflossingen, kosten en fees voor uw zakelijke leningen moet u uiterlijk aan het einde van de looptijd van uw zakelijke lening in een keer terugbetalen. Voor uw rekening-courant krediet worden deze bedragen in december 2021 ineens geïncasseerd. Over deze uitgestelde bedragen betaalt u vanaf oktober 2020 rente.

Aanvragen: Dit gebeurt automatisch. Wenst u hier geen gebruik van te maken, dan dient u dit uiterlijk 31 maart 2020 voor 17.00 kenbaar te maken. Dat kunt u via deze link doen.

Meer informatie vindt u hier.

ING Bank

Regeling: Indien uw onderneming in de kern gezond is wordt in veel gevallen de aflossing op je lopende financiering met maximaal 6 maanden opgeschort.

Terugbetaling: De einddatum van de financiering schuift 6 maanden op. Het bedrag dat je periodiek aflost zal daardoor niet veranderen na hervatting van de aflossing.

Aanvragen: Dit gaat niet automatisch, maar kan u doen via deze link.

Meer informatie vindt u hier.

Rabobank

Regeling: Als MKB-ondernemer kun je zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen van je lening(en) aanvragen.

Terugbetaling: Voorwaarden voor terugbetaling zijn niet gecommuniceerd

Aanvragen: Dit gaat niet automatisch, maar kan u doen via deze link.

Meer informatie vindt u hier.

 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over uw specifieke bank of financiering, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Joost Akkermans
Joost Akkermans | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek