Vanoers.nlCorporate FinanceCoronavirus: toelichting Liquiditeitsmaatregelen (BMKB regeling, GO Financiering en Qredits)

Coronavirus: toelichting Liquiditeitsmaatregelen (BMKB regeling, GO Financiering en Qredits) 

Coronavirus: Toelichting Liquiditeitsmaatregelen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In welke sector u ook werkzaam bent, de effecten van het Coronavirus zullen zonder twijfel impact hebben op uw liquiditeiten. Zoals reeds in een eerder artikel beschreven is, kunt u zelf de nodige maatregelen treffen om hierop te anticiperen. Het is goed om hier als ondernemer veel focus op te hebben, in onzekere tijden is het hebben van liquiditeiten namelijk de belangrijkste drijver voor de continuïteit van uw onderneming.

Verbetering van de liquiditeiten

Naast de acties die u zelf kunt nemen, heeft de overheid gisteren een pakket aan maatregelen gepresenteerd ter ondersteuning van ondernemend Nederland. Waarvan een aantal betrekking hebben op de verbetering van de liquiditeiten van het MKB in Nederland. Een 2-tal van deze maatregelen zullen onderstaand verder worden toegelicht, te weten (1) de verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering en (2) de rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.

 

(1) Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (“GO financiering”):

Deze maatregel dient feitelijk samen gelezen te worden met de eerder aangekondigde verruiming Borgstelling midden- en kleinbedrijf regeling (“BMKB regeling”). Dit aangezien beide instrumenten het voor banken mogelijk maakt om makkelijker en sneller de bestaande bancaire faciliteiten te verruimen. Voor beide regelingen geldt dan ook dat deze slechts aangevraagd worden door de banken en hier vooralsnog niet rechtstreeks aanspraak op gemaakt kan worden.

BMKB Regeling

Middels de BMKB regeling wordt er door de staat een borgstelling verleend aan banken voor de verstrekte financiering tot een maximum van € 1,5 miljoen. De regeling is beschikbaar voor ondernemers  met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De eerder gepresenteerde verruiming ziet toe op een hoger percentage zekerheid dat wordt afgegeven door de staat aan de banken. De borgstelling (van 90%) werd berekend over 50% van de financiering, dit wordt verruimd naar 75%. Hierdoor zouden banken eerder genegen moeten zijn om mee te werken aan een uitbreiding van de financiering.

GO financiering

De GO financiering is feitelijk een verlengstuk van de BMKB regeling voor grotere financieringen, daarbij kunnen banken een 50% borgstelling van de staat krijgen op leningen

en bankgarantiefaciliteiten vanaf € 1,5 miljoen. De gecommuniceerde verruiming van de GO financiering betreft een verhoging van het maximale bedrag van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

 

(2) Rentekorting Qredits

De rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten bij Qredits is slechts bestemd voor ondernemers die op dit moment reeds een financiering hebben bij Qredits. Aan deze ondernemers wordt uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden en de rente wordt tijdens deze maanden automatisch verlaagd naar 2%.

Voor alle maatregelen geldt dat u, vooruitlopend op eventuele liquiditeitstekorten, reeds de volgende stappen kunt zetten:

  • Maak inzichtelijk wat uw verwachte opbrengsten en kosten in de komende periode in verschillende scenario’s zijn en schat op basis hiervan in wat uw mogelijke liquiditeitstekort is. Indien gewenst kan Van Oers u hierbij ondersteunen.
  • Ga op basis van deze scenario’s in gesprek met uw relatiebeheerder bij Van Oers en met uw bank om te kijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van aanvullende financiering danwel opschorting van aflossingen. Zolang er geen zicht is op verbetering van de situatie, is het advies om uit te gaan van het meest negatieve scenario.
  • Indien een bank hier niet zelf mee komt, kunt u hen wijzen op de maatregelen zoals bovenstaand beschreven.
  • Maak daarnaast maximaal gebruik van de overige noodmaatregelen zoals gepresenteerd op 17 maart 2020. Deze maatregelen zijn hier terug te lezen.

We willen u in ieder geval adviseren geen afwachtende houding aan te nemen, maar alle maatregelen aan te grijpen om uw liquiditeiten maximaal te verruimen. Hiermee bereid u zich zo het beste voor op elk mogelijk scenario.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Joost Akkermans
Joost Akkermans | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek