Vanoers.nlCorporate Finance10 tips voor een succesvol jaar op het gebied van HR

10 Tips voor een succesvol jaar voor uw organisatie 

10 tips voor 2020 van Organisatieadvies

We zijn alweer een tijdje onderweg in 2020. Met de huidige ontwikkelingen en het coronavirus is het wellicht goed om uw ondernemerskoers opnieuw te bepalen. Wij hebben een selectie gemaakt van de belangrijkste tips en aandachtspunten voor uw organisatie.

10 tips voor 2020

 • Tip 1: Cybersecurity

  Word weerbaar tegen cyberaanvallen, krijg inzicht in wie en welke apparaten gebruik maken van uw netwerk en creëer bewustwording bij uw medewerkers.

  Wist u dat 70% van alle informatiebeveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten? En dat organisaties gemiddeld 200 dagen nodig hebben om een cyberaanval of datalek te ontdekken? Informatiebeveiliging gaat verder dan het treffen van preventieve maatregelen. Zorg voor tijdige detectie en besteed continu aandacht aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van u medewerkers. Maak van uw medewerkers de sterkste schakel in de gehele beveiligingsketen en zorg voor een realtime analyse van het netwerkverkeer zodat u tijdig de bestemming en het gedrag kan beoordelen om dreigingen doelmatig op te sporen en waarborgen te treffen om weerbaarder te worden.

  Lees meer over Cybersecurity
 • Tip 2: Debt Advisory

  Repareer het dak als de zon schijnt. Breng uw investeringsplanning in kaart en/of kijk of er gunstigere financieringsvoorwaarden mogelijk zijn.

  We bevinden ons in een periode van economische groei, maar toch zijn er verschillende indicatoren die aangeven dat er een einde komt aan deze groei. Het is van belang om de bestaande afspraken met financier(s) te herzien en uw toekomstplannen verder uit te werken. Neem uw financieringsstructuur eens kritisch onder de loep. Het kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om te financieren met vreemd vermogen, ondanks dat er eigen middelen aanwezig zijn. Ook kunnen afspraken omtrent borgstellingen, te behalen ratio’s en overige voorwaarden worden herzien. Breng daarnaast uw investeringsplanning voor de komende vijf jaar in kaart. Duurzaamheid is momenteel namelijk een belangrijke pijler bij zowel de overheid als banken, waardoor er verschillende soorten subsidies beschikbaar zijn. De aanwezige subsidies in combinatie met de gunstige rentestand maken het aantrekkelijk om toekomstige investeringen naar voren te halen.

  Lees meer over Debt Advisory
 • Tip 3: HR

  Tevredenheid van medewerkers verhogen? Zorg voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

  Het Europees Parlement en de Europese Unie hebben in de zomer ingestemd met de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met deze richtlijn wordt voorzien in een uitbreiding van de huidige verplichting om een werknemer te informeren over zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet in alle arbeidsrelaties sprake zijn van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer, ook de werknemer met een afwijkende arbeidsovereenkomst, moet meer inzicht krijgen in de voorwaarden die voor hem of haar gelden. Zo moet het onder andere bij de werknemer bekend zijn hoe de pauzes zijn geregeld, wat de dagelijkse en wekelijkse rusttijden zullen zijn en hoeveel betaalde vakantie-uren of -dagen er zullen gelden. Hiermee worden de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermd. Transparante arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat medewerkers meer tevreden zijn.

  Lees meer over HR
 • Tip 4: Planning & Control

  Zorg voor kosteneigenaarschap. Wijs elke post binnen uw begroting voor 2020 toe aan medewerkers binnen uw organisatie.

  Krijg grip op uw organisatie. Stel een strategische visie op waarbij de financiële indicatoren terugkomen in de begroting. Om deze begroting zo goed mogelijk te realiseren en de kosten binnen uw organisatie te beheersen, is kosteneigenaarschap van belang. Kosteneigenaarschap kan gecreëerd worden door iedere post op uw begroting toe te wijzen aan een medewerker binnen uw organisatie. Dit geeft medewerkers het gevoel van vertrouwen en hun verantwoordelijkheidsgevoel zal hierdoor toenemen. Als gevolg hiervan zal er verantwoordelijker en doordachter om worden gegaan met de kosten.

  Lees meer over Planning & Control
 • Tip 5: AVG

  AVG is een continu proces, tijd om de stap te maken: van project naar programma.

  Toen in mei 2018 de AVG van kracht werd, hebben organisaties de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de eisen van de AVG. Denk hierbij onder andere aan het opstellen van een verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten en beleidsdocumentatie. In de praktijk is te zien dat het toch best lastig is om deze documenten up-to-date en levend te houden binnen een organisatie. Hiernaast worden de documenten vaak opgesteld vanuit een verplichting, waar dit ook als onderscheidend kenmerk kan worden ingezet. Het is raadzaam om nu de stap te maken van project naar doorlopend programma, zodat de persoonsgegevens die uw organisatie verwerkt altijd up-to-date zijn en worden verwerkt volgens de regels van de AVG. Van Oers biedt een privacy tool voor continu beheer aan, waarmee u te allen tijde weet welke processen er binnen de organisatie zijn, welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn en welke risico’s en maatregelen hierbij horen.

  Lees meer over AVG
 • Tip 6: Strategie

  Vergroot het bestaansrecht van uw onderneming. Denk tijdig na over uw verdienmodel.

  Het is belangrijk om kritisch te kijken naar het bestaansrecht van uw organisatie. Uw producten en/of diensten loopt (nog) goed, maar om u heen betreden start-ups de markt en worden nieuwe producten en/of diensten ontwikkeld. Tijd om in actie te komen. Het is van belang dat de kwaliteit van uw huidige producten en/of diensten verbeterd wordt, maar het is hiernaast ook van belang dat u kijkt naar de (nieuwe) technologieën en behoeften in de markt. Door middel van het scannen van de markt en het inzichtelijk maken van behoeften van uw (potentiële) klanten, kunt u indien noodzakelijk uw huidige producten en/of diensten aanpassen of nieuwe markten gaan verkennen. Waarschijnlijk is dit niets nieuws voor u, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken of u heeft de middelen niet. Door de aanwezige kennis van verschillende sectoren te combineren met onze specialisten op het gebied van strategievorming en -executie kan Van Oers u hierbij ondersteunen.

  Lees meer over Strategie
 • Tip 7: Koers

  Realiseer uw doelstellingen door het meten en vergelijken van de prestaties van de organisatie.

  Voorafgaand aan een jaar heeft u misschien wel met veel energie een nieuw jaarplan en begroting opgesteld met daarin nieuwe doelstellingen voor het komende jaar. Maar zit u nog wel op koers om uw doelstellingen te halen? Het is hierbij belangrijk om gedurende het jaar de prestaties te meten en te vergelijken met de vooraf geformuleerde doelstellingen volgens het jaarplan. Maar wat als blijkt dat uw organisatie gedurende het jaar niet de koers vaart zoals vooraf bepaald? Dragen de acties die u bent gestart nog wel bij aan de gestelde doelstellingen of dient de koers te worden bijgesteld? Om tijdig hierop te kunnen inspelen is het van belang om periodiek de prestaties van de organisatie te meten, te beoordelen en hierbij passende maatregelen te treffen. Op deze wijze zorgt u dat uw organisatie in control is en blijft.

  Lees meer over Koers
 • Tip 8: Werving & Selectie

  Aannemen op onderbuikgevoel of op feiten? Zorg dat uw onderbuikgevoel wordt getoetst met een assessment.

  Bij een werving- en selectieproces speelt het onderbuikgevoel vaak een rol. Om dit onderbuikgevoel te toetsen, is het verstandig om een assessment af te nemen. Middels het geschiktheidsassessment dat wij bij kandidaten afnemen, maken we inzichtelijk welke capaciteiten en competenties iemand heeft. We vergelijken deze capaciteiten en competenties met de vereisten voor de desbetreffende functie. Deze informatie helpt u om objectief naar uw kandidaat te kijken en u te ondersteunen bij het nemen van de beslissing. Naast het geschiktheidsassessment bieden wij ontwikkelassessments aan. Bij het ontwikkelassessment kijken we naar uw huidige medewerkers. Op basis van de uitkomsten van het assessment kunnen de logigstappen van de ontwikkeling van uw medewerkers worden bepaald.

  Lees meer over Werving & Selectie
 • Tip 9: Rendementsverbetering

  Het rendement van uw organisatie verbeteren? Krijg grip op uw kosten.

  Start met het vergaren van inzicht in alle kosten van uw organisatie. Door inzicht te krijgen in de kostenstructuur, kunnen kosten worden beheerst en waar nodig worden gereduceerd zonder dat dit de prestaties van de organisatie beïnvloed. Van belang is om onderscheid te maken tussen kosten die noodzakelijk zijn en nuttig zijn. Noodzakelijke kosten zijn kosten die direct verband hebben met het product of dienst dat de organisatie aanbiedt (inkoopkosten, directe uren etc). Nuttige kosten betreffen kosten die zorgen voor het draaiende houden en verbeteren van een organisatie, zoals een deel van de personeelskosten en renovatiekosten. Door middel van inzicht in de kostenstructuur kunnen overige kosten die niet noodzakelijk en niet nuttig zijn worden gereduceerd, waardoor het rendement van uw organisatie wordt verbeterd.

  Lees meer over Rendementsverbetering
 • Tip 10: IT

  Haal concurrentievoordeel uit uw IT-omgeving door het in te zetten als strategisch bedrijfsmiddel o.a. door RPA en BI.

  Door met uw automatisering aantoonbaar in control te zijn en IT effectiever en efficiënter in te zetten zal een strategisch voordeel gehaald worden. Voor 2020 is het van belang dat uw IT-omgeving nog meer een ‘strategisch bedrijfsmiddel’ gaat worden, waardoor u zich kan focussen op het ontwikkelen van uw bedrijf en de kwalitatieve taken die hiervan deel uitmaken. Door een oplossing als Robotic Process Automation, worden dagelijkse werkzaamheden interessanter, minder foutgevoelig en kunnen deze sneller uitgevoerd worden. Verder zal op zowel strategisch als operationeel niveau meer inzicht verkregen worden in kansen en risico’s door toepassing van Business Intelligence in combinatie met data-analyse.

  Lees meer over IT

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Joost Akkermans
Joost Akkermans | Directeur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek