Met het Coronadossier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Waarderingsmethoden

Meer info - Corporate finance

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

waarde bedrijf laten bepalen door van oers corporate finance

Hoe wordt de waarde van mijn bedrijf bepaald?

Als ondernemer bent u dagelijks – bewust of onbewust – bezig met het verhogen van de waarde van uw bedrijf. Dit kan door het verhogen van de omzet, het verbeteren van de brutomarge of het optimaliseren van processen om efficiënter te werken. Daarnaast probeert u de risico’s te mitigeren door bijvoorbeeld de afhankelijkheid van het key-personeel te verlagen, de activiteiten te spreiden of klanten te diversifiëren. Maar hoe bepaalt u de waarde van uw onderneming? Welke waarderingsmethode is het meest geschikt om tot deze waarde te komen?

Wij zetten de vier meest gebruikte waarderingsmethoden uiteen:

  1. Economische waarderingsmethoden.
  2. Rentabiliteitswaarde-methode.
  3. Marktgerichte-methode (multiples).
  4. Intrinsieke waarde-methode.

Waarderingsmethoden uitgelegd door van oers corporate finance

Verschillende waarderingsmethoden uitgelegd

Een bedrijfsovername gaat vaak gepaard met emotie. Zeker bij de overdracht van familiebedrijven speelt dit een grote rol. Emotie kan de perceptie van waarde behoorlijk vertroebelen. De waarderingsdeskundige brengt de ratio (terug) in het proces met een onafhankelijke waardebepaling. De waarderingsdeskundige kan daarbij zowel door de overnemende als de overdragende partij worden ingeschakeld.

1. Bedrijfseconomisch waarderen

Bedrijfseconomische waarderingsmethodieken gaan uit van vrije geldstromen (cashflows), welke de basis vormen van de verdiencapaciteit van een onderneming. Deze vrije geldstromen geven de meest nauwkeurige weerspiegeling van de middelen die daadwerkelijk ter vrije beschikking staan van de vermogensverschaffers. In de bepaling van de vrije geldstromen worden immers boekhoudkundige elementen, zoals afschrijvingen en voorzieningen, gecorrigeerd en wordt gekeken welke elementen daadwerkelijk een impact hebben op de verdiencapaciteit van een onderneming, zoals investeringen.

Bij bedrijfseconomische waarderingsmethodieken, zoals de Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode), wordt de waarde van een onderneming bepaald aan de hand van de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming. Er wordt hierbij gekeken naar de waarde uit bezittingen en niet naar de waarde die wordt toegekend aan bezittingen. Dit zorgt doorgaans voor een accurate waardering van de bedrijfseconomische waarde.

2. Rentabiliteit of winstgevendheid

De rentabiliteitswaarde-methode betreft een boekhoudkundige waarderingsmethodiek. Deze methode gaat uit van een genormaliseerd resultaat dat structureel door de onderneming behaald kan worden. Dit is doorgaans gebaseerd op de genormaliseerde nettowinst van de onderneming en weerspiegelt de winstcapaciteit van de onderneming. In veel gevallen wijkt de boekhoudkundige winst echter af van de daadwerkelijke inkomende netto-geldstroom. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die hoge bedragen ten laste van de winst brengt vanwege afschrijving (op goodwill) of een onderneming die een bescheiden winst maakt maar aanzienlijke investeringen moet doen. Gezien het kapitaalintensieve karakter van sommige ondernemingen en het bijbehorende relatief hoge en fluctuerende investeringsniveau, is deze methodiek niet altijd geschikt voor een accurate waardering van de bedrijfseconomische waarde.

3. Multiples

Aan de hand van multiples kan de marktwaarde voor een onderneming worden bepaald. Veel gebruikte multiples zijn EV/sales, EV/EBITDA, EV/EBIT (EV staat voor ondernemingswaarde). Een onderneming waarderen middels het gebruik van multiples wordt in M&A-transacties vaak gedaan. De marktgerichte-methode is functioneel, doelmatig en snel. Daarnaast dienen multiples als een goede check op de uitkomsten van de DCF-methode, waarvoor meer aannames nodig zijn. Hoewel de methode in essentie eenvoudig is, blijkt het vinden van goede peers een uitdaging. Aangezien de multiples doorgaans zijn gebaseerd op beursgenoteerde bedrijven of recente vergelijkbare transactie (waar mogelijk slechts beperkt informatie van beschikbaar is), is het vinden van accurate en toepasbare multiples voor MKB-bedrijven lastig.

4. Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde methode is een balansgerichte methode, die toepasbaar is bij vennootschappen waarvan de activa een (zeer) liquide karakter hebben, zoals effecten. Dit is echter bij veel ondernemingen niet het geval. Daarbij komt dat de balans slechts een momentopname betreft en derhalve geen getrouw beeld geeft over de toekomstige verdiencapaciteit van een onderneming. Echter, voor kapitaalintensieve bedrijven, kan deze methode een goede inschatting geven van de (minimale) waarde van het bedrijf.

De meest nauwkeurige weerspiegeling van de waarde van bedrijven

De DCF-methode geeft doorgaans de meest nauwkeurige weerspiegeling van de waarde van bedrijven. Dit geldt met name voor MKB-bedrijven. Echter is deze methode afhankelijk van diverse (onzekere) aannames, die zich voornamelijk op de toekomst spitsen. Het huidige marktsentiment kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat deze aannames afwijken. Multiples zijn een goede sensitiviteitscontrole om de aannames van de DCF-methode te toetsen om uiteindelijk tot een juiste waarde te komen.

Graag vertellen wij u meer over het uit laten voeren van een waardebepaling.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Corporate Finance

winand leenaars
Winand Leenaars | Transactiemanager
Laat een waardebepaling uitvoeren van uw bedrijf
Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent de waarde van uw onderneming? Onze adviseurs van Van Oers Corporate Finance helpen u graag.