Vanoers.nlDienstenCorporate FinanceStappenplan verkoopproces

Stappenplan verkoopproces

Schrijf u in voor onze kennissessie
overeenkomst tekenen

Onze overnameadviseurs begeleiden u door het gehele proces van een verkoop. Onderstaand zijn alle fases van het gehele verkoopproces beschreven.

Voorbereidingsfase

Stap 1: Kennismaking en voorbereiding

Om de verkoper optimaal bij te staan tijdens het verkoopproces voeren we een oriënterend gesprek om de achtergrond van de keuze en de doelen in kaart te brengen. Dit is voor onze adviseurs van belang om de ondernemer goed te ondersteunen en inzicht te krijgen in zijn motivatie en verwachtingen van de mogelijke transactie. Aanvullend hierop worden de belangrijkste bedrijfs- en financiële gegevens van de afgelopen jaren en prognoses verzameld met behulp van een vragenlijst en/of interviews.

Stap 2: Waardebepaling

Aan de hand van de verzamelde informatie zal een waardebepaling uitgevoerd worden. Hierbij wordt als uitgangspunt de Discounted Cash Flow (DCF)-methode gehanteerd. Deze methode waardeert een onderneming op basis van toekomstige netto geldstromen aan de hand van de aangeleverde prognoses. Het resultaat van de waardering geeft een eerste indicatie van de mogelijke transactieprijs en fundeert hiermee de eerste verwachtingen van de ondernemer. Onze adviseurs vinden het belangrijk dat tijdens deze eerste fase een eerlijk advies gegeven wordt. Daarnaast vormt deze waardering de basis van informatievoorziening en tevens de argumenten voor tijdens de onderhandelingen.

Stap 3: Informatiememorandum

Het informatiememorandum heeft als voordeel dat de potentiële koper snel een overzicht heeft van de belangrijkste bedrijfsgegevens. Op basis hiervan kan de kandidaat een analyse maken en een oordeel vormen over de wenselijkheid van de acquisitie voor wat betreft de prijs en overige transactievoorwaarden. Het informatiememorandum is het visitekaartje van de onderneming waardoor de onderhandelingsfase efficiënter kan verlopen.

Voordat een uitgebreide weergave van het bedrijf gedeeld wordt met derde partijen, wordt eerst een anoniem profiel opgesteld. Hierbij wordt de identiteit van de onderneming gewaarborgd. Enkel na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring wordt het informatiememorandum gedeeld met de potentiële koper.

Stap 4: In kaart brengen van mogelijke kopers

Op hoofdlijnen kan onderscheid gemaakt worden tussen drie typen kopers: strategische kopers, financiële kopers en het management (intern of extern). Afhankelijk van de specifieke wensen en verwachtingen zullen wij de verkoper adviseren omtrent het type koper dat het beste aansluit bij de transactiedoelstellingen.

Indien er nog geen koper is, kunnen onze overnameadviseurs hun netwerk van onder andere ondernemers, banken en advocaten inzetten om te kijken welke potentiële kopers bij uw onderneming passen.

Stap 5: Benaderen van potentiële kandidaten

Na een zorgvuldige analyse van potentiële kopers op basis van openbare informatie wordt samen met de verkoper een shortlist van kandidaten opgesteld die wij zullen benaderen. Dit gebeurt aan de hand van het eerder opgestelde anonieme profiel. Wanneer de kandidaten serieuze interesse tonen, wordt het informatiememorandum gedeeld. Vervolgens zullen de kandidaten uitgenodigd worden voor een kennismaking met de verkoper waarin het bedrijf verder wordt toegelicht.

Bij voldoende belangstelling kan er gekozen worden om een biedingsproces op te starten. Hierbij wordt de kandidaten verzocht een bieding uit te brengen en de daar aan verbonden koopvoorwaarden kenbaar te maken. Daarna zal worden besloten welke partijen gevraagd worden om een aangepast voorstel uit te brengen. Op basis hiervan bepalen wij gezamenlijk met de verkoper met welke kandidaat of kandidaten verder de onderhandeling ingegaan wordt.

Verkoopfase

Stap 6: Onderhandelingen

Voorafgaand aan de onderhandelingen is het belangrijk om samen met de verkoper de te volgen onderhandelingsstrategie te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële en fiscale consequenties van de gekozen strategie. Door een uitgebreide voorbereiding heeft de verkoper meer grip op het onderhandelingsproces. Tijdens de besprekingen wordt de verkoper actief begeleid. Onze adviseurs treden hierbij op als buffer tussen de verkoper en de koper.

Stap 7: Intentieverklaring

Wanneer met één of meerdere kandidaten overeenstemming wordt bereikt over de hoofdlijnen van de voorwaarden waaronder men een verkoop wil effectueren, zal dit worden vastgelegd in een intentieverklaring. Zo wordt de dealzekerheid vergroot en wordt de kans op misverstanden kleiner.

Afrondingsfase

Stap 8: Coördineren van het boekenonderzoek

Een boekenonderzoek heeft als doel om een duidelijk beeld te scheppen van de huidige toestand van het bedrijf. Tijdens dit proces dient de verkoper aanvullende informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitvoerig onderzocht door de adviseurs van de koper. Indien deze informatie afwijkt van de reeds verkregen data, kan dit voor de koper een reden zijn om de afgesproken condities ter discussie te stellen.

Stap 9: Opstellen van de overnameovereenkomst

Wanneer het boekenonderzoek is afgerond en er geen onaangename verrassingen zijn gevonden, wordt de overnameovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met een transactieadvocaat. Naast het vastleggen van de verkoopsom en voorwaarden, worden ook overige zaken zoals garanties en vrijwaringen gedocumenteerd. Wanneer er overeenstemming bereikt is, kan het contract ondertekend worden.

Stap 10: Afronding

De laatste stap in het verkooptraject vindt plaats bij de notaris, waar de aandelen juridisch worden overgedragen aan de koper. De deal is rond!

Klaar om de eerste stap te zetten richting de verkoop van uw bedrijf?

Het idee is daar; u wilt de eerste stap gaan zetten richting de verkoop van uw bedrijf. U gaat een spannende tijd tegemoet. Juist dan is een goede klik met een geschikte partij zo belangrijk! Onze adviseursvan Van Oers Corporate Finance zijn er om u te helpen. U kunt ervan uit gaan dat de adviseur over de juiste kennis beschikt, maar het juiste gevoel om gezamenlijk de deal rond te maken, daar draait het om! Mocht u vragen hebben en wilt u direct contact opnemen? Aarzel dan niet. Het kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend.

Krijg meer informatie tijdens onze kennissessie

Schrijf u ook in voor onze kennissessie. Tijdens onze kennissessie zullen wij verder ingaan op het verkoopproces.

Schrijf u hier in

Amber Kerstens
Amber Kerstens | Payroll specialist
Zelf deze 10 stappen zetten?
Ons professionele team staat voor u klaar. Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.