Vanoers.nlVan ‘handshake’ naar intentieverklaring

Van ‘handshake’ naar intentieverklaring  

Het veiligstellen van uw pensioen door uw bedrijf te verkopen

Zodra een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen gaat hij vaak in gesprek met diverse potentiële kopers. Na het uitwisselen van een geheimhoudingsverklaring en een informatiememorandum volgen doorgaans enkele gesprekken met één of meerdere van deze kandidaat-kopers. Indien er met één van deze partijen een bijzonder goede klik bestaat (en een eventuele bieding door deze partij daar aanleiding toe geeft), dan beginnen de contouren van een transactie met deze partij vorm te krijgen. Uiteindelijk volgt er een ‘handshake’, waarna verkoper en koper de basis afspraken voor de overname aan het papier willen toevertrouwen.

Termsheet of intentieverklaring?

Twee benamingen voor een document met ongeveer dezelfde strekking. Het verschil tussen een termsheet en intentieverklaring (Letter of Intent) ziet hoofdzakelijk toe op stijl: het enkel (bulletwise) benoemen van de transactie elementen (deal terms) of een meer verhalend document waarin de intenties van partijen zijn opgeschreven en de dealvoorwaarden in meer detail zijn uitgewerkt. Gezien de uitgebreidere strekking van een intentieverklaring zal deze in dit artikel nader worden belicht.

Van de intentie tot het doen van een transactie

De intentieverklaring bevat de belangrijkste dealelementen. De partijen spreken nadrukkelijk richting elkaar de intentie uit om een transactie te doen, waarbij de verkoper (een deel van) de onderneming overdraagt aan koper. Naast de belangrijkste dealelementen worden ook de verschillende stappen en de tijdslijn richting de overdracht beschreven.

Overzicht inhoud intentieverklaring

 • Partijen: Beschrijving van de koper en verkoper. Dit kunnen personen of vennootschappen zijn.
 • Object van overdracht: Specifieke activa of (een deel van) de aandelen in een vennootschap.
 • Voorgenomen intenties en looptijd: Doorgaans een ‘verhalende’ alinea waarin de koper en verkoper benoemen dat zij op basis van de gesprekken en uitgewisselde informatie voornemens zijn tot een transactie van het object van overdracht. Vaak zit er een uiterste looptijd aan de geboden dealvoorwaarden vast om tot definitieve overeenstemming te komen.
 • Koopprijs en dealstructuur: Beschrijving van het bedrag dat met de overdracht gemoeid is en hoe de betaling en financiering van de koopprijs geschiedt (directe betaling, earn-out, vendor loan, eigen vermogen en bancaire lening).
 • Overnamedatum: Veelal wordt een onderneming economisch met terugwerkende kracht per 1 januari overgedragen. De feitelijke juridische overdracht vindt plaats op het moment dat de leveringsakte wordt gepasseerd (vennootschap) of partijen de koopovereenkomst tekenen (activa).
 • Rol van verkoper na overname: Regelmatig blijft de verkopende ondernemer nog enige tijd betrokken bij de onderneming om een goede overdracht richting de nieuwe eigenaar te bewerkstelligen.
 • Due diligence: Beschrijving welke onderwerpen de koper in het boekenonderzoekwil onderzoeken (financieel / fiscaal / juridisch / commercieel / technisch / IT / enz.). Daarnaast kan worden afgesproken wat de einddatum van het boekenonderzoek is en hoe eventuele uitkomsten hiervan invloed hebben op de overeengekomen dealvoorwaarden (bijvoorbeeld impact op koopsom of garanties).
 • Afspraken omtrent garanties/vrijwaringen: Partijen kunnen reeds vastleggen op welke gebieden de verkoper in de koopovereenkomst garanties of vrijwaringen gaat verstrekken aan koper.
 • Voorwaarden en voorbehouden: Het doorgaan van de transactie kan onderhevig zijn aan bijvoorbeeld het bereiken van overeenstemming over de definitieve contracten of voorbehouden met betrekking tot goedkeuring van de RvC of het verkrijgen van conveniërende financiering door de koper.
 • Binding intentieverklaring: Een verkoper zal in een vroeg stadium zoveel mogelijk zekerheid willen verkrijgen over het doorgaan van de transactie. Een koper wenst doorgaans zoveel mogelijk vrijheid te hebben tot ver in het dealproces. Afhankelijk van de manier waarop een intentieverklaring is opgesteld (o.a. inhoud, detaillering, voorbehouden) kan er juridisch gezien een mate van gebondenheid aan worden gesteld.
 • Geheimhouding en exclusiviteit: Gezien de uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie zal er een geheimhoudingsplicht worden afgesproken. Dit geldt met name ter bescherming van bedrijfsinformatie zoals verstrekt door verkoper indien er onverhoopt geen transactie tot stand komt). Daarnaast zal de koper exclusiviteit wensen, zodat hij de enige is die met verkoper onderhandelt over een deal.
 • Indicatieve tijdslijn overname: Een beschrijving van de stappen (en bijbehorende tijdslijn) die genomen dienen te worden richting de afronding van de transactie (o.a. start en einddatum due diligence, deadline aanvraag financiering, beschikbaarheid conceptcontracten, beoogde datum afronding transactie).

Een intentieverklaring is geen standaard format daar iedere transactie haar eigen specifieke condities en afspraken kent. Een goede beschrijving van de dealelementen en uitleg van de intenties van partijen vergroot de slagingskans van de transactie.

Na de ondertekening van de intentieverklaring vinden er in het verdere overnametraject doorgaans nog de nodige discussies plaats (bijvoorbeeld door uitkomsten due diligence die kunnen leiden tot aanpassingen in dealvoorwaarden, het verwoorden van de afspraken uit de intentieverklaring in definitieve overnamecontracten en discussies in de garantiesfeer).

De transactie is pas echt “rond” zodra de definitieve handtekening is gezet. Echter, een goede intentieverklaring is een stap in de juiste richting!

Alexander den Boer
Alexander den Boer
Directeur Corporate Finance
Contact
 • icon

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Corporate Finance

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alexander den Boer
Alexander den Boer | Directeur Corporate Finance
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek