Vanoers.nl“Het bedrijf van mijn buurman is verkocht voor 6 keer de winst”

“Het bedrijf van mijn buurman is verkocht voor 6 keer de winst” 

Column 2

Iedere ondernemer is geïnteresseerd in de waarde van zijn of haar bedrijf. Met name op het moment dat er een geïnteresseerde koper op de deur klopt. Regelmatig stelt een ondernemer hierbij vragen als “Is mijn bedrijf ook 6 keer de winst waard?” of “Van welke winst moet ik uitgaan? Nettowinst of resultaat voor belasting?”.

Al met al belangrijke ondernemersvragen. Zeker met het oog op de verwachtingen van ondernemers ten aanzien van een mogelijke bedrijfsverkoop en de bijbehorende tijdsplanning hier naartoe. Gezien de huidige mogelijke langdurige onzekerheid in sommige sectoren als gevolg van COVID-19 is het waarderen van bedrijven in deze sectoren een lastigere opgave. Desalniettemin zou je in veel sectoren (zo goed als mogelijk) door de corona-hectiek heen moeten kijken.

EBITDA; Is dit wel corona-proof?

In de transactiepraktijk in het middenbedrijf wordt doorgaans gerekend met de winstterm EBITDA, de operationele winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Deze winst staat los van de gekozen afschrijvingsmethodiek voor activa, het belastingregime of de vermogensstructuur van de onderneming. Vaak wordt de EBITDA hierbij ‘genormaliseerd’, oftewel gecorrigeerd voor eenmalige of niet tot de bedrijfsvoering behorende kosten of opbrengsten. Veelvoorkomende normalisaties betreffen het ‘eruit halen’ van privé kosten van de ondernemer of het normaliseren van de huur- en managementvergoedingen naar een marktconform niveau. Er dient niet voorbijgegaan te worden aan de impact van COVID-19 op de cijfers. Zijn eenmalige omzet- en/of kosten normalisaties terecht of is de impact langduriger van aard?

Een goede uitleg van gehanteerde normalisaties is aan te raden, daar normaliseren subjectiviteit in de hand werkt en in het overnameproces tot frustratie kan leiden tussen de kopende en verkopende partij. Een koper krijgt toch rare onderbuikgevoelens wanneer de hele winst bij elkaar is genormaliseerd.

Multiple-methode

Multiple-methoden resulteren in kengetallen die een eenvoudige weergave kunnen geven van de financiële staat van een onderneming. De EBITDA-multiple methodiek is een versimpelde methode ter berekening van de waarde van een onderneming. Gaan we inzoomen op de specifieke geprognosticeerde kasstromen, dan laat dat hoogstwaarschijnlijk een ‘groter’ verhaal met zich meebrengen.

De hoogte van de multiple of factor zegt iets over het toekomstig potentieel en/of de uniciteit van de onderneming, zoals bezien door de ogen van de koper. Hierbij kan een koper al rekening houden met synergievoordelen, die tot een hogere factor kunnen leiden. De versimpelde EBITDA-multiple methodiek gaat als vuistregel echter voorbij aan het ‘grotere’ verhaal achter de cijfers. Een goed geïnformeerde koper (of verkoper) zal onderliggend aan een EBITDA-multiple een waardebepaling van de onderneming uitvoeren met behulp van een economische waarderingsmethodiek zoals de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode).

Bij goed gebruik van de DCF-methode wordt feitelijk de business case van de onderneming vorm gegeven. Hierbij wordt grondig ingezoomd op alle belangrijke aspecten die invloed hebben op de waarde van de onderneming. Deze analyse zou minimaal gericht moeten zijn op onderwerpen zoals omzet(spreiding), ontwikkeling van brutomarge en bedrijfskosten, organisatie en team, SWOT, markt en concurrentie en benodigde investeringen in activa en werkkapitaal. Ook hier mag een analyse van de negatieve dan wel positieve impact van COVID-19 op de huidige en toekomstige activiteiten niet ontbreken. Kan er op termijn 100% omzetherstel optreden of is een huidige omzetgroei slechts eenmalig?

De uitkomst van deze analyse resulteert in jaarlijkse kasstromen (cash flows) en het risicoprofiel van de kasstromen (discounting), waarna de waarde van de onderneming kan worden berekend.

De EBITDA-multiple kan vervolgens worden afgeleid door de waarde van de onderneming te delen door de EBITDA. Dit dient als een ‘sanity-check’ voor de waardering.

EBITDA-multiple vs. Waardering

Dat het gebruik van de EBITDA-multiple eenvoudig de waarde van een onderneming kan benaderen staat buiten kijf. Echter, het is goed om ook de mankementen van deze ‘snelle’ methode te begrijpen. Wat is namelijk het geval als enkel naar een EBITDA-multiple wordt gekeken en bijvoorbeeld voorbij wordt gegaan aan intensieve investeringen die voor de komende twee jaar dienen te worden gedaan? Er grote, niet direct zichtbare risico’s bestaan binnen de specifieke onderneming of op de markt waarin zij actief is? De zichtbare winst is opgepoetst en deze niet de echte operationele winst reflecteert? Of wanneer de onderliggende EBITDA mogelijk eenmalige positieve of negatieve effecten als gevolg van COVID-19 geheel meeneemt?

In veel gevallen zal de koper de koopsom voor een groot gedeelte financieren via een bank. Momenteel wordt er bij de bankloketten speciale aandacht gegeven aan de impact van COVID-19. Oftewel, een hogere koopsom is leuk. Als deze echter niet gefinancierd kan worden is het een wassen neus.

Het bedrijf van uw buurman is niet identiek aan uw onderneming!

Iedere onderneming verdient het opstellen van een business case (waarin naar kasstromen wordt toegewerkt en het risico van de kasstromen wordt bepaald). Enkel via deze manier kan een gefundeerde en onderbouwde uitspraak over waarde worden gedaan.

Teun Onstenk
Teun Onstenk
Senior adviseur
Contact
  • icon

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Corporate Finance

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.