Vanoers.nlWaar moet ik op letten bij het beleggen van vermogen in box 3?
Waar moet ik op letten bij het beleggen van vermogen in box 3?

Heeft u vermogen in box 3 en wilt u de belastingheffing over uw vermogen verminderen? Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Wij kunnen u adviseren met een advies op maat en zetten de mogelijkheden graag voor u op een rij.

 

Rendementen in privé

Rendementen in privé zijn belast in box 3. Hier worden niet de werkelijk behaalde rendementen belast, maar wordt het rendement jaarlijks fictief vastgesteld. Het fictief behaalde rendement is afhankelijk van de hoogte van het vermogen in box 3 en varieert in 2020 van 1,789% (over het vermogen tot ongeveer € 100.000) tot 5,28% (over het vermogen vanaf ongeveer € 1.000.000). Dit fictieve rendement wordt vervolgens belast met 30% inkomstenbelasting. Per persoon geldt een vrijstelling van ongeveer € 30.000 aan vermogen, hierover wordt dus geen fictief rendement berekend.

In werkelijkheid wordt dit rendement regelmatig bij lange na niet gehaald. Denk bijvoorbeeld aan spaartegoeden waarop geen of nauwelijks rente wordt toegekend. Door de fictieve rendementen is het bij een laag werkelijk rendement ongunstig om uw vermogen in box 3 te beleggen. Daartegenover staat dat het bij een hoog werkelijk rendement juist wel gunstig kan zijn om te beleggen in box 3, u wordt dan immers niet over het gehele rendement belast.

 

Hoge belastingheffing verminderen

Om de hoge belastingheffing in box 3 bij een laag rendement te verminderen, bestaan er verschillende alternatieven.

Beleggen van vermogen in B.V., N.V., C.V. of FGR

Zo kunt u uw vermogen onderbrengen in een Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschap (N.V.), een Open Commanditaire Vennootschap (C.V.) of een Open Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Deze rechtsvormen hebben gemeen dat ze belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De werkelijk behaalde rendementen worden aldus belast met vennootschapsbelasting, er wordt in tegenstelling tot box 3 niet uitgegaan van fictieve rendementen. De tarieven van de vennootschapsbelasting bedragen in 2020 16,5% over winsten tot € 200.000 en 25% over winsten boven de € 200.000. Vanaf 2021 worden deze percentages volgens de huidige stand van de wetgeving verlaagd naar 15% respectievelijk 21,7%. Over de nettowinst dient ooit afgerekend te worden wanneer deze naar privé wordt gehaald. In 2020 bedraagt dit box 2 tarief 26,25% en vanaf 2021 26,9%.

Het mogelijke voordeel wordt duidelijk in het volgende rekenvoorbeeld waarbij sprake is van een vermogen van € 400.000 en een rendement van 1%.

Vermogen box 3 € 400.000
Af: heffingsvrij vermogen € 30.846 -/-
€369.154

 

Vermogen Fictief rendementspercentage Fictief rendement
Tot € 72.798 1,789% € 1.302
€ 72.799 – €369.154 4,185% € 12.402
€13.704

Het fictieve rendement wordt in box 3 belast met 30% belasting. Dit komt neer op een belastingheffing van € 4.111 terwijl er “slechts” € 4.000 rendement wordt behaald. Effectief wordt het werkelijke rendement dus belast tegen een tarief van bijna 103%!

Wanneer dit vermogen zou zijn ondergebracht in bijvoorbeeld een B.V., dan wordt het werkelijk behaalde rendement van € 4.000 (1% over € 400.000) belast met 16,5% vennootschapsbelasting, oftewel € 660. Over het nettorendement ad € 3.340 dient ooit nog 26,9% inkomstenbelasting ofwel € 898 te worden afgedragen. In totaal bedraagt de belastingheffing dus € 1.558 versus € 4.111 wanneer dit vermogen in box 3 wordt belegd.

Het beleggen van uw vermogen in een B.V., N.V., C.V. of Fonds voor Gemene Rekening kan dus een aanzienlijke belastingbesparing over uw vermogen opleveren.

Vermogensbestanddelen schenken

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om uw belastingheffing in box 3 te verminderen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om vermogensbestanddelen (fiscaal gunstig) te schenken, al dan niet op papier, of te beleggen in vrijgestelde groene beleggingen of kunst.

 

Meer informatie over het besparen van belastingheffing?

Neem voor advies over het besparen van belastingheffing over uw vermogen contact met ons op. Wij berekenen wat in uw situatie belastingtechnisch het gunstigste voor u is en adviseren u om de optimale belastingpositie te bereiken.

 

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman
Directeur fiscaal
Direct contact