Pieter Baart
Adviseur

Pieter Baart

Pieter Baart adviseert ondernemers over de financiering van hun toekomstplannen. Daarbij is eerlijkheid zijn grootste troef. Want niets zo vervelend als wanneer je jezelf onterecht rijk rekent of juist tekort doet. Daarom wil Pieter het naadje van de kous weten over die toekomstplannen én de situatie nu. Zodat het plan daar perfect op aansluit. Daarmee helpt hij ambitieuze ondernemers pas echt verder.
Pieter Baart aan het woord

Belangrijke plannen

“Het financieringsvak is mij op het lijf geschreven. Dat ik na mijn studie bij een grote bank mijn carrière begon, zal daarom niemand verbazen. Bij Van Oers ligt mijn focus volledig op de advisering over financieringsvraagstukken. Mijn plannen maken het mogelijk dat ondernemers hun toekomst kunnen vormgeven zoals ze dat voor ogen hebben. Dat vind ik het mooie aan dit vak.”

Veel in gesprek

“Door mijn werk spreek ik heel wat ondernemers, uit allerlei verschillende branches. Ik heb geregeld een meeting om met hen over hun toekomstplannen te praten, de financiering te bespreken of de aanbiedingen van verschillende financiers te vergelijken. Ik neem de ondernemer mee in alles wat ik doe, het gaat tenslotte om diens doelen. En natuurlijk doe ik om die ontmoetingen heen de financiële analyses, maak ik prognoses en stel ik financieringsmemorandi op.”

Het juiste doel

“Het is natuurlijk geweldig als ik die financiering rond krijg. Minstens net zo belangrijk vind ik dat mijn advies past bij de ambities. Daar help ik ondernemers uiteindelijk het meest mee. Het gaat er niet om dat ik wil scoren. Dat doe ik wel op het voetbalveld, bij mijn vaste club.”

Over Pieter

Recent afgeronde deals