Op 12 oktober 2018 is in het overleg tussen werkgevers en werknemers een akkoord gesloten over de waarde van een vakantiedag in de cao Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen (verder “cao”). Vanaf 1 januari 2019 tellen ook overuren en toeslagen mee bij de berekening van een vakantiedag.