Wat houdt de kwalificerende buitenlandse belastingplicht in?

muntgeld
Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

De huidige regeling in hoofdlijnen

Van plan om naar het buitenland te emigreren en in Nederland te (blijven) werken? Dan kunt u de hypotheekrente in verband met uw eigen woning mogelijk toch aftrekken van uw Nederlands belastbaar inkomen. Zo betaalt u minder belasting in Nederland. Dit kan door gebruik te maken van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht die in de Nederlandse wet is opgenomen. U wordt dan fiscaal gelijk behandeld als “echte” inwoners van Nederland.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Wettelijke criteria kwalificerende buitenlandse belastingplicht

  • U moet wonen in de EU, EER, Zwitserland of op de BES-eilanden.
  • Minstens 90% van het gehele (Box 1, 2 en 3) inkomen wordt in Nederland belast.
  • In het woonland wordt een opgaaf door de lokale fiscus ondertekend waarbij de (eventuele) inkomsten die niet in Nederland zijn belast worden vermeld. De Nederlandse fiscus kijkt daarbij naar het inkomen dat in Nederland in de Boxen 1,2 en 3 zou thuishoren en voor 90% in Nederland moet worden belast.

Onder toepassing van de regeling ontstaat dan het recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland, zoals de hypotheekrenteaftrek, de persoonsgebonden aftrek (o.a. partneralimentatie), de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Waarom deze regeling?

Als u als niet-inwoner werkzaam bent in Nederland, bent u in beginsel buitenlands belastingplichtig in Nederland (werkland). Een zogenoemd buitenlands belastingplichtige dient enkel zijn inkomsten van Nederlandse bron aan te geven in Nederland. Als er in het woonland echter (nagenoeg) geen enkel belastbaar inkomen is, kan in het woonland in de aangifte veelal geen rekening worden gehouden met uw persoonlijke c.q. uw gezinssituatie. Deze factoren geven vaak aanleiding tot een aftrekpost c.q. een belastingvermindering die u door het werken buiten uw woonland misloopt.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht tegen ongeoorloofde discriminatie

Door in de aangifte gebruik te maken van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, kunt u alsnog gebruikmaken van dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeert. Met deze regeling die is gebaseerd op Europese wetgeving probeert Nederland ongeoorloofde discriminatie tussen EU-burgers te voorkomen.

Voordeel van de huidige regeling

Nederland kent voor haar inwoners een ruime aftrekmogelijkheid ten aanzien van de rente op de eigen woning. Het belang van de aftrekpost kan dan ook zeer groot zijn. Daarnaast bestaat ook toegang tot andere aftrekposten. Te denken valt aan partneralimentatie die voor 100% aftrekbaar is. Alsook de mogelijkheid tot aftrek van premies voor lijfrente en/of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Belastingverdrag Nederland met België

Er zijn ook mensen die werken in Nederland, maar niet voldoen aan het 90%-criterium. Voor persoonlijke- en gezinssituaties geldt dat onder de huidige non- discriminatiebepaling in het verdrag met België een zogenoemde pro rata toerekening mag worden gehanteerd. Naar rato van het in Nederland belaste inkomen ten opzichte van het totale inkomen, mag bijvoorbeeld partneralimentatie worden afgetrokken ten laste van het in Nederland belaste inkomen. Ook voor inwoners van Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba geldt de non-discriminatiebepaling. Let wel: voor hypotheekrente geldt deze non-discriminatiebepaling niet.

EU-recht gaat verder dan de wet

Inmiddels is er een rechterlijke uitspraak, waarin de aftrek van hypotheekrente ten laste van het in Nederland belaste inkomen ook mogelijk is geworden, zonder dat wordt voldaan aan het 90% criterium. Dit biedt perspectieven voor buitenlandse woningbezitters, met een eigen woning in het buitenland die met een (annuïtaire) hypotheek de aanschaf van de eigen woning hebben gefinancierd. Zij kunnen als zij Nederlands inkomen genieten in Box 1, de rente toch deels (pro rata) in aftrek brengen, ook al wordt minder dan 90% van het inkomen in Nederland belast. Indien dit op u van toepassing is, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Vragen over de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

Komt u in aanmerking voor regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Wat is mijn voordeel en wat zijn de risico’s? Neem contact op. We kijken graag met u mee en vertellen u alles over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Kurt van Heerewaarden
KURT VAN HEEREWAARDEN | SENIOR MANAGER FISCAAL
Benieuwd hoe we uw bedrijf kunnen helpen bij kwalificerende buitenlandse belastingplicht?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek