Vanoers.nlTransport en logistiekPersoonlijk Keuzebudget (PKB) en waarde van een vakantiedag

Persoonlijk Keuzebudget (PKB) en waarde van een vakantiedag 

PKB en waarde vakantiedag

Inmiddels werken we binnen de cao nu ruim een jaar met het PKB, daarnaast is de waarde van een vakantiedag gewijzigd per 1 januari j.l. Wat zijn de bevindingen tot op heden?

Wat is het PKB ook alweer precies?

De volgende arbeidsvoorwaarden worden ingebracht in het PKB:

  1. Twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren
  3. Desgewenst brutoloon

Het PKB wordt aan het begin van het kalenderjaar toegekend. De feitelijke opbouw vindt per betalingsperiode plaats. De waarde van een vrije dag is 8 x het van toepassing zijnde uurloon vermeerderd met de vakantietoeslag en (indien van toepassing) de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.

De werknemer kan per betalingsperiode keuzes maken met het tot dan toe opgebouwde saldo in het PKB. Er kan gekozen worden voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd dan kan men maximaal 18 dagen aankopen.

Een reeds ingeroosterde vrije dag, aangekocht vanuit het PKB zal in geval van ziekte weer toegevoegd worden aan het PKB saldo.

Uitbetaling eindejaar

Indien er geen keuzes worden gemaakt, blijft de opbouw per betalingsperiode doorlopen tot het einde van het kalenderjaar. Het resterende PKB-saldo inclusief de aangekochte doch niet opgenomen vakantiedagen worden aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald. Bij een PKB heeft de belastingdienst namelijk de voorwaarde gesteld dat de kalenderjaargrens niet overschreden mag worden en dat alle stortingen die gedaan zijn in het PKB in een jaar ook in datzelfde jaar weer moeten worden uitgegeven.

Nieuwe vakantietoeslag regeling per 1-1-19

Per 1 januari is het volgende veranderd op het gebied van vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer: De waarde van de wettelijke en van twee bovenwettelijke vakantiedagen is niet zoals voorheen het basisloon, maar de waarde hiervan is vanaf 1 januari 2019 het basisloon inclusief (een gedeelte van) alle toeslagen.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wanneer men aan het einde van het jaar vakantiedagen over heeft, is de volgende regeling van kracht. De wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime dienstverband) komen te vervallen per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra dagen op basis van de cao, verband houdend met leeftijd of een onafgebroken dienstverband. Deze kennen een vervaltermijn van vijf jaar.

ATV (Arbeidstijd Verkorting)

De werknemer heeft op jaarbasis recht op 3,5 ATV-dagen. De ATV-dagen moeten in een schriftelijke regeling worden vastgelegd. Als de ATV-dagen voor 1 oktober niet zijn ingeroosterd, worden deze dagen bij de vakantiedagen opgeteld. Toegekende ATV-dagen komen in geval van arbeidsongeschiktheid op de ingeroosterde dag(en) te vervallen. Ook kan er een regeling gemaakt worden waarbij deze dagen altijd onderdeel zijn van de vakantiedagen.

Bevindingen

Nu we een eerste volledige PKB-cyclus achter de rug hebben, kunnen we het volgende constateren. Wat het meest in het oog springt, is dat helaas veel werkgevers nog niet op de hoogte zijn van het feit dat alle stortingen die gedaan zijn in het PKB in een jaar, ook in datzelfde jaar weer moeten worden uitgegeven. Zij hebben het resterende PKB-budget aan het einde van het jaar omgezet in vrije dagen. Dit is in strijd met hetgeen in de cao is bepaald.

Tevens blijkt in de praktijk nog vaak dat werkgevers geen sluitende verlofadministratie hebben. Het is nu belangrijker dan ooit om in kaart te hebben wanneer de dagen zijn opgebouwd en of er sprake is van een wettelijke, een bovenwettelijke of een ATV-dag. Of is er misschien sprake van tijd-voor-tijd die wordt opgenomen? Neemt de werknemer een dag op die is opgebouwd voor 1 januari 2019 dan hoeft hier geen toeslag over te worden betaald. Is er sprake van een bovenwettelijke dag die is opgebouwd na 1 januari 2019 dan is het zaak om te kijken of hier al dan niet een toeslag over is verschuldigd. Aangezien u als werkgever de taak heeft om die verlofdagen af te schrijven die als eerste komen te vervallen, is het ook van belang om te weten of het wettelijke dagen of bovenwettelijke dagen betreft en in welk jaar ze zijn opgebouwd.

Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

demis van loenhout
Demis van Loenhout | Manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.