Vanoers.nlTransport en logistiekNieuwe regels voor wegtransport in 2024

Nieuwe regels voor wegtransport in 2024 

Nieuwe regels voor wegtransport in 2024

De NIWO heeft op een rij gezet welke nieuwe dan wel veranderde regels voor het beroepsgoederenvervoer gaan gelden in 2024. Het gaat onder meer over de vergunningsplicht Eurovergunning.

Wijzigingen n.a.v. Mobility Package

Op 1 januari 2024 treden de gewijzigde Wet wegvervoer goederen en Regeling wegvervoer goederen in werking. Ook zal de nieuwe Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO inwerkingtreden. De wijzigingen waren nodig omdat Europa in 2020 het Mobiliteitspakket (Mobility Package) heeft aangenomen. Een gedeelte van de regels uit het Mobiliteitspakket moest geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Nieuwe beleidsregel vergunningverlening van de NIWO

Er zijn drie grote wijzigingen in deze beleidsregel:

Verlaging ondergrens vergunningplicht Eurovergunning.

In Nederland geldt de vergunningplicht voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Vanaf 1 januari 2024 moeten daarnaast ook alle voertuigen met een toelaatbare maximummassa van meer dan 2500 kg een vergunning hebben, los van de vraag of het laadvermogen meer of minder is dan 500 kg. (Artikel 2.1, 3e lid, Wet Wegvervoer Goederen). Met de nieuwe regel worden ook voertuigen met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg vergunningplichtig. Die toelaatbare maximum massa staat op het kentekenbewijs als F2.

Let op: het gaat hier dus niet om de technische maximum massa (F1).

Er is een kleine categorie van voertuigen die een laadvermogen heeft van 500 kg of minder én een toelaatbare maximum massa heeft van meer dan 2500 kg. Het gaat dan voor het goederenvervoer met name om voertuigen met ‘gesloten opbouw’. Door de aankomende wetswijziging worden dus gevestigde vervoerders die gebruikmaken van vrachtauto’s met een toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg, los van de vraag of er in die gevallen sprake is van een laadvermogen dat minder is dan 500 kg, vergunningplichtig. De nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor koeriers en pakketdiensten. Op de website van vergunningverlener NIWO staat meer informatie en een handige tool om snel te bepalen of je een Eurovergunning nodig hebt.

Aanscherping en verduidelijking eis van werkelijke en duurzame vestiging.

(Artikel 2 Beleidsregel Vergunningverlening). Deze luidt:

 • De onderneming is werkelijk en op duurzame wijze in Nederland gevestigd.
 • Van de in het eerste lid bedoelde vestiging is sprake indien in onderling verband en samenhang bezien:
  • de onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • de onderneming beschikt over een BTW nummer;
  • de onderneming op het vestigingsadres de documenten als bedoeld in artikel 5 van de beroepsverordening voor het wegvervoer evenals overige documenten die zien op de transportactiviteiten en de voertuigen van de onderneming bewaart;
  • er één of meer gekentekende voertuigen ter beschikking van de onderneming staan;
  • de vervoersactiviteiten onder meer in Nederland plaatsvinden;
  • de APK-keuring of het onderhoud van de voertuigen in Nederland wordt verricht.
 • Op verzoek overlegt de onderneming een overzicht van de kentekens van de voertuigen waarvoor een gewaarmerkt afschrift van de vergunning wordt aangevraagd dan wel is verstrekt.
 • Op verzoek overlegt de onderneming bewijs dat de voertuigen ter beschikking van de onderneming staan.

Voertuigregistratie.

De NIWO opende in 2022 het online voertuigregister. Met ingang van 1 januari 2024 zijn Eurovergunninghouders verplicht hun actieve kentekens in het voertuigregister aan te melden. Ook vraagt Europa om het aantal personeelsleden in te vullen (Artikel 2 Beleidsregel Vergunningverlening). Lees meer op de website van de NIWO.

Wijziging ERRU-regeling

Europa heeft ook de ERRU-regels aangevuld, waardoor het nodig was om de Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg te wijzigen. Deze beleidsregel is op 1 januari 2024 in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Rehabilitatie vervoersmanager: Een ongeschikt verklaarde vervoersmanager is niet eerder gerehabiliteerd dan nadat de ongeschiktheidstermijn van twee jaar is verstreken én hij opnieuw de examens voor vakbekwaamheid in het beroepsgoederenvervoer met goed gevolg heeft afgelegd. (Artikel 13, 2e lid, Beleidsregel evenredigheidstoets etc.)
 • Er zijn in totaal 21 nieuwe ERRU-overtredingen toegevoegd aan de lijst van ERRU-overtredingen. (Bijlage bij beleidsregel evenredigheidstoets etc. )
 • De sanctie (schorsing of intrekking Eurovergunning) werkt door op de bestuurders van de onderneming die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (dus op directeur, vennoot, eigenaar). Hiermee wordt beoogd schijnconstructies tegen te gaan. (Artikel 11a, Beleidsregel evenredigheidstoets etc.)

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze specialisten helpen u graag verder. Neem contact op via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Senior manager accountancy
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
 • icon
demis van loenhout
Demis van Loenhout

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!