Vanoers.nlTransport en logistiekNederlandse transportsector groeit in 2024 en 2025

Nederlandse transportsector groeit in 2024 en 2025 

Nederlandse transportsector groeit in 2024 en 2025

Na een moeilijk jaar, waarin de internationale handel afnam door de snelle afbouw van overtollige voorraden, zien we in de Nederlandse transportsector tekenen van herstel. Na een krimp (-3 procent) in 2023 verwacht ABN AMRO zowel dit jaar (+2 procent) als in 2025 (+2,5 procent) groei voor de sector.

Zo profiteert de luchtvaart sinds begin dit jaar van de aantrekkende wereldhandel. Zo was tussen januari en februari sprake van een significante stijging van de goederenvolumes (+9,8 procent). De containervolumes (+3,3 %) in de Rotterdamse haven zaten eveneens in de lift. Naar verwachting groeit vooral de luchtvracht (+10 %) dit jaar fors, terwijl ABN AMRO voor de zeevaart (+2 %) eveneens groei verwacht. Ook opslagbedrijven en logistieke dienstverleners (+2 %) profiteren van het herstel van de wereldhandel. Voor pakketbezorgers staat zowel in 2024 (+1 %) als 2025 (+3 %) groei in het vooruitzicht nu consumenten door de gestegen koopkracht waarschijnlijk meer gaan besteden. Wel wordt het herstel in de transportsector geremd door een lagere vraag naar bouwmaterialen. Dit blijk uit de Subsectorprognoses Transport en Logistiek 2024-2025 van ABN AMRO die recent gepubliceerd zijn.

Verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart kan CO2-uitstoot transportsector verlagen

De transportsector staat als sector die veel broeikasgassen uitstoot voor een grote uitdaging. Om uitstoot te verminderen biedt het verschuiven van vervoer over de weg naar de binnenvaart of het spoor mogelijk een oplossing. Deze verandering van vervoersmodaliteit wordt ook wel Modal Shift genoemd. Een mogelijke oplossing voor bedrijven die de voorkeur geven aan directe wegverbindingen zijn de zogenoemde Corridors. Dit zijn vaste lijndiensten van binnenvaartschepen tussen bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en de binnenlandse terminals. Door gebruik te maken van deze diensten is de planning minder intensief. Ook maken Corridors het makkelijker om lading te bundelen. Dit vermindert de transportkosten en de CO2-uitstoot per vervoerseenheid. Hiervoor is het volgens ABN AMRO wel van belang dat het nieuwe kabinet investeert in onderhoud en uitbreiding van infrastructuur, zoals bruggen en sluizen.

Stapeling regelgeving vereist forse investeringen in wegvervoer

De transportsector krijgt in de komende jaren te maken met een stapeling van milieuregelgeving, zoals CSRD (duurzaamheidsverslaglegging), zero-emissiezones, de Nederlandse vrachtwagenheffing en het Europese emissiehandelssysteem ETS-2 voor het wegvervoer. De CSRD – een Europese richtlijn die onder andere wegvervoerders verplicht te rapporteren over hun CO2-uitstoot – vereist grote investeringen in IT. De vrachtwagenheffing en ETS-2 zorgen voor een hogere belasting op uitstoot, vooral voor meer vervuilende voertuigen. Om een hoge belastingaanslag te voorkomen, moeten bedrijven deze voertuigen mogelijk versneld vervangen. “Ook de zero-emissiezones, relevant voor wegvervoerders die binnen steden actief zijn, vergen investeringen, bijvoorbeeld in elektrische trucks. De nieuwe coalitie zint echter op mogelijk uitstel. Opvallend is ook dat het coalitieakkoord vermeldt dat alle subsidies op elektrisch rijden per 2025 worden afgeschaft. Deze veranderingen in landelijk beleid zijn nadelig voor ondernemers, aangezien sommigen al voorbereidingen voor de invoering van zero-emissiezones hebben getroffen, inclusief investeringen in elektrische trucks, laadinfrastructuur en stadshubs”, zegt Albert Jan Swart, sector econoom Industrie, en Transport & Logistiek van ABN AMRO. “In zo’n vijftien gemeenten zijn de voorbereidingen voor de invoering van zero-emissiezones al in een vergevorderd stadium; zo zijn er al verkeersbesluiten genomen of zijn deze in voorbereiding. De invoering van zero-emissiezones is in principe een lokale kwestie, waarover de gemeente beslist. Het is dus goed mogelijk dat circa vijftien gemeenten toch al per januari 2025 een zero-emissiezone gaan invoeren.

Rol van TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat op 19 juni a.s. in gesprek met de Tweede Kamer over zero-emissiezones. TLN zal hier aangeven dat veel transportondernemers al in de elektrificatie van hun wagenpark geïnvesteerd hebben en dat ze voor het nemen van investeringsbeslissingen duidelijkheid en een consequent overheidsbeleid nodig hebben. TLN pleit er dan ook voor om vast te houden aan de gemaakte afspraken die per 1 januari 2025 ingaan.

Daarnaast zal TLN benadrukken dat een aantal randvoorwaarden op orde moet zijn voor het succes van de zero-emissiezones. Zo is het voor transport- en logistieke ondernemers belangrijk dat in alle zero-emissiezones dezelfde regels gelden. Daarom is en blijft coördinatie en harmonisatie door de Rijksoverheid belangrijk.

Ook is er dringend behoefte aan beschikbare, betrouwbare en betaalbare laadinfrastructuur, op bedrijventerreinen en langs openbare wegen. TLN benadrukt daarom met klem dat de problemen met de druk op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk dienen te worden opgelost. Zodat transporteurs elektrische trucks kunnen aanschaffen om de aanstaande zero emissie-zones te bevoorraden. Transporteurs die aantonen dat zij de benodigde netaansluiting niet tijdig kunnen krijgen, moeten een ontheffing krijgen voor hun dieselvoertuigen. Om de zero-emissiezones toch van goederen te kunnen voorzien.

Ontheffingenloket snel beschikbaar en verleng vrijstelling C-rijbewijs

TLN wil dat het centraal loket ontheffingen zero-emissiezones spoedig beschikbaar komt. Zodat transportondernemers vanaf 1 juli hun aanvragen kunnen indienen om tijdig een ontheffing te krijgen. Dit zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig lang in onzekerheid zitten en weten waar ze aan toe zijn.

Verder is het voor de transitie naar zero-emissie goederenvervoer in de binnensteden cruciaal dat de gedoogregeling voor het besturen van zwaardere elektrische bestelauto’s tot 4250 kilo met een B-rijbewijs verlengd wordt. Deze gedoogregeling loopt nu tot juli 2024 en zet zonder verlenging een rem op de verdere verduurzaming van het wagenpark.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of stippelt u graag samen de juiste route uit? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Bron: TTM

  • icon

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!