Vanoers.nlTransport en logistiekKostenontwikkelingen en ramingen 2023/2024

Kostenontwikkelingen en ramingen 2023/2024 

Kostenontwikkelingen en ramingen 2023/2024

Inmiddels is het wel bekende boek van Panteia “kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2023 – 2024” uitgekomen. Hieronder delen we de belangrijkste punten met u.

Cao-onderhandelingen

Ten tijde van het presenteren van het boek waren de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao met ingang van 2024 nog niet afgerond en ten tijde van het schrijven van dit artikel nog steeds niet. Het laatste bod van de werkgevers was 4,5% loonstijging (nadat een eerste bod van 3% van tafel was geveegd door de bonden), terwijl de bonden 10% hebben geëist. De vakbonden vragen zich hardop af of verder onderhandelen nog wel zin heeft. Waarschijnlijk beseffen de bonden te weinig dat ook de omstandigheden voor de werkgevers zijn veranderd ten opzichte van de jaren 2021/2022. Er wordt namelijk een volumedaling voorspeld voor 2023 en een licht herstel voor 2024 bij alsmaar stijgende kosten, dat is een giftige cocktail waarbij het voortbestaan van bedrijven ook bedreigd kan worden. Vorig jaar spraken de werkgevers en werknemers een salarisverhoging af van 7,5%, eenzelfde stijging van de verblijfskosten en een eenmalige uitkering van € 250. Dit leverde in 2023 een loonkostenstijging op van 8,89%.

Realisatie 2022-2023

Op totaalniveau is de realisatie 2022 – 2023 als volgt geweest:

Realisatie 2023 (t.o.v. 2022) Raming 2023 (afgegeven in nov 2022)
Exclusief brandstofkostenontwikkeling Brandbreedtes Bandbreedtes
Binnenlands wegvervoer + 6,4% tot + 8,1% + 6,2% tot + 8,9%
Grensoverschrijdend wegvervoer + 4,8% tot + 8,8% + 6,0% tot + 7,5%

Bij binnenlands vervoer is de kostenstijging onder de maximale raming gebleven, bij grensoverschrijdend vervoer is deze er juist flink boven gekomen. Bij deze kostenontwikkelingen is van belang om naar de eigen deelsector te kijken. Daarvan is bekend hoe de kostenaandelen zich verhouden. Deze aandelen worden afgezet tegen de ontwikkeling van de kosten per kostensoort (in %) en dan is de totale kostenontwikkeling bekend.

Belangrijke uitgangspunten bij de vaststelling tarieven 2024

 • Bij het vaststellen van de tarieven voor 2024, dient u het verschil tussen de raming en de realisatie van 2023 (zoals hierboven geschetst) mee te nemen in de onderhandelingen.
 • Voor de loonkostenontwikkeling 2024 is nu uitgegaan van de cijfers van het CPB (algemene index van 5,4%). Als er per 1 januari 2024 een nieuw cao komt, moeten de gevolgen daarvan nog in de tarieven 2024 worden doorgewerkt.
 • Wanneer er een goed werkende brandstofclausule aanwezig is, moet in het boek de kostenontwikkeling excl. brandstof worden gevolgd. De ontwikkeling van de brandstof is dan 0% (de clausule vangt dit dan op). Is er geen clausule, dan kunt u de ontwikkeling incl. brandstof volgen.
 • De ontwikkeling van het minimumloon is niet meegenomen in de geraamde loonkostenontwikkeling van 5,4%. De invoering leidt tot een flinke stijging van de minimumloonkosten voor werkgevers. Op dit moment lijkt het erop dat de totale verhoging van het wettelijk minimumloon neerkomt op minimaal 16%. Voor de cao BGV betekent dit, los van de eventuele cao-afspraken, een verhoging in de schalen A tot en met C (gedeeltelijk).
 • Eventuele tolkosten zijn niet meegenomen in de kostenontwikkeling. De verwachte ontwikkeling voor 2024 is voor de meeste landen nog niet bekend.
 • LKW Maut: Verandering tolwetgeving per 1 december 2023:
  • Stijging toltarieven van wel 83%
  • Tolplicht voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton (1 juli 2024 3,5 ton).
  • Criteria toltarief: CO₂-emissieklasse voertuig, aantal assen van de totale combinatie, euroklasse en de gewichtsklasse van de totale combinatie.
  • CNG en LNG voertuigen niet meer vrijgesteld van Maut (1 januari 2024).

Realisatie en raming belangrijkste kostensoorten (excl. specifieke marktomstandigheden)

Bron Raming voor 2023 Realisatie 2023 Verschil
Loonkosten rijdend personeel 9,37% 8,89% – 0,48%
Brandstofkosten – 7,3% – 9,1% – 1,8%
Afschrijvingskosten vrachtwagen 8,0% 14,5% + 6,5%
Verzekeringskosten binnenland 8,8% 12,3% + 3,5%
Bandenkosten 6,3% 9,1% + 2,8%

Kostenraming 2024

Voor de loonkostenontwikkeling voor 2024 is uitgegaan van de cijfers van het CPB. (5,4% contractloonstijging marktsector plus 0,0% sociale lasten).

Kostensoort Raming 2024
Loonkosten 5,4%
Brandstofkosten* 0%
Afschrijvingskosten (aanschafwaarde) 3,8%
Verzekeringskosten 6,0%
MRB 9,9%
Reparatie en onderhoud 4,4%

*Voor de brandstofkosten was rekening gehouden met een stijging van 6,4%. Hierbij was men ervan uitgegaan dat de accijnsverlaging per 1 januari 2024 zou worden teruggedraard, inmiddels is echter bekend dat dat niet gebeurt. Om deze reden is de ontwikkeling op 0% gezet.

Enkele voorbeelden per deelsector

Raming 2024 per deelsector

De verwachte kostenstijging exclusief brandstofkostenontwikkeling voor 2024 varieert over de hele linie tussen + 3,8% en + 5,3% ten opzichte van 2023. De gerealiseerde kostenstijging exclusief brandstofkostenontwikkeling van 2023 varieert tussen de + 4,8% en + 8,8%. Dit is een kostenontwikkeling exclusief specifieke marktomstandigheden en brandstofkostenontwikkeling. De gerealiseerde kostenontwikkeling 2023 is in lijn met de raming die in 2022 is afgegeven. De kostenstijging over 2024 tezamen met het verschil tussen realisatie en raming over 2023 varieert daarmee van 3,8% tot 5,1%, exclusief brandstofkostenontwikkeling.

Onlangs verscheen ook de laatste Transport Monitor van logistiek adviesbureau Buck Consultants International. Daarin stellen verladers dat de tarieven in het Europees wegvervoer in de komende zes maanden zullen stijgen met zo’n 8%. Dit terwijl de zee- en luchtvrachttarieven vermoedelijk zullen dalen. Dat geeft aan dat alle transportbedrijven in Europa te maken hebben met snel stijgende kosten (denk aan: aanschaf wagens, rente tarieven, reparatie en onderhoud tarieven, personeelsschaarste gevolgen etc.).

Meer informatie

Wilt u weten hoe uw kostenaandelen eruitzien en wat dit doet voor uw tariefstelling? Neem dan gerust contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Bron: Panteia & TLN

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Senior manager accountancy
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
 • icon
demis van loenhout
Demis van Loenhout
Transport en logistiek

Op zoek naar een adviseur in de Transportsector?

Hoe onderneemt u met voorsprong in de transportsector? Waar liggen de kansen en hoe creëert u die vanuit financiële stabiliteit? Van Oers heeft een team speciaal voor ondernemers in de transport en logistiek. Stuk voor stuk specialisten die de branche goed kennen en vanuit hun eigen vak samen met u voorop lopen.
Meer informatie
Coronavirus en wegtransport

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!