Vanoers.nlTransport en logistiekBetalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar 

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar. Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan €10.000.

Hoge belastingschulden bij mkb-bedrijven

Het kabinet herkent dat de nood bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden hoog is en wil hiermee in de kern gezonde ondernemingen lucht geven door de aflossingstermijn te verlengen. Ook wordt het mogelijk voor ondernemers om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Voorwaarden

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet gekeken of en hoe het mogelijk was om de aflossingstermijn te verlengen van 5 naar 7 jaar. Met deze verlenging wil het kabinet ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen helpen. Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging, om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken. Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlening van de betalingsregeling:

  1. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  2. Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  3. Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Verzoek

Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. In alle gevallen wordt gevraagd om een gemotiveerd verzoek en een liquiditeitsprognose. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf €50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen €10.000 – €50.000. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt namelijk ook gevraagd om de jaarstukken en een verklaring van een deskundige derde. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden. Verder geldt als algemene voorwaarde dat aan nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan en dat er geen sprake is van pre-coronaschuld waarvoor dwanginvorderingsmaatregelen zijn genomen tenzij voor deze schuld al uitstel is verleend. De Belastingdienst kan altijd om aanvullende informatie vragen.

De verlenging van de betalingsregeling leidt ertoe dat een deel van de totale openstaande schuld maximaal 2 jaar later wordt afgelost. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat 30% van de totale schuld niet terugbetaald kan worden. De verlenging van de betalingsregeling zorgt er naar verwachting niet voor dat dit percentage toe- of afneemt. Voor de begroting zijn de gevolgen daardoor beperkt.

Twee mogelijkheden

Voor de zomer is al in kaart gebracht welke problemen ondernemers ervaren bij het aflossen van hun coronabelastingschuld, via internetconsultatie en door gesprekken met getroffen sectoren. Hieruit kwamen twee mogelijkheden naar voren om ondernemers meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Het per kwartaal betalen in plaats van per maand en het mogelijk maken een eenmalige betaalpauze van drie maanden in te lassen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Ondernemers starten vanaf 1 oktober dit jaar met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd. Dit tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van ruim 19 miljard euro. Totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van de ondernemers die gebruikt heeft gemaakt van dit belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels 28 miljard van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen in verband met corona. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Het is de bedoeling dat de rente per 1 januari 2023 verder stijgt naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vervolgens per 1 januari 2024 naar 4%. Heeft u vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gekregen? Vanwege de oplopende invorderingsrente kan het voordeliger zijn deze belastingschulden juist zo mogelijk eerder af te lossen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of denkt u dat u in aanmerking kunt komen voor de verlenging van 2 jaar? Dan kijken we graag met u naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Bron: Rijksoverheid

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Senior manager accountancy
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
demis van loenhout
Demis van Loenhout
Van Oers Transport en logistiek

Op zoek naar een adviseur in de Transportsector?

U zoekt een adviseur die de transport en logistieke sector begrijpt, de sector die voortdurend in beweging is. Wij adviseren en ondersteunen en attenderen u op alle mogelijkheden, kansen en risico’s. Grip op uw onderneming met onze transportspecialisten.
Meer informatie
Coronavirus en wegtransport

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!