Vanoers.nlBelastingadviesContouren nieuwe KOR per 2025

Contouren nieuwe KOR per 2025  

Contouren nieuwe KOR per 2025

Per 1 januari 2025 zal de kleine ondernemingsregeling (KOR) op Europees niveau gewijzigd worden. De richtlijn met een set aan nieuwe regels zal uiterlijk 31 december 2024 moeten worden doorgevoerd in de nationale wetgeving van alle lidstaten.

Algemeen

Op grote lijnen heeft de wijziging tot gevolg dat ondernemers ook in een andere EU-lidstaat dan die van vestiging gebruik kunnen maken van de KOR. Daarnaast mogen lidstaten zelf hun nationale omzetdrempel voor de vrijstelling vaststellen tot een maximum van € 85.000. Verder mogen lidstaten voor verschillende bedrijfssectoren verschillende omzetdrempels gebruiken. Daarnaast zijn nieuwe regels opgesteld die betrekking hebben op beëindiging van de KOR. Belangrijk om te vermelden is dat de KOR facultatief is en dus niet verplicht toegepast hoeft te worden. Een ondernemer heeft dus de keuze om de KOR al dan niet toe te passen.

 

Nationale omzetdrempel, facultatief en verschillende omzetdrempels per bedrijfssector

In Nederland kennen wij per 1 januari 2020 de zogenaamde nieuwe KOR. Deze KOR is facultatief met een omzetdrempel van € 20.000. De Nederlandse omzetdrempel blijft ruim onder het maximum van € 85.000. Op dat vlak voldoet de huidige KOR-regeling dus aan de nieuwe regels zoals die gaan gelden per 1 januari 2025. De mogelijkheid om verschillende omzetdrempels voor verschillende bedrijfssectoren vast te stellen is een nieuwe optie.

Nieuw is ook de toepassing van de grensoverschrijdende KOR en de regels die betrekking hebben op beëindiging van de KOR.

Grensoverschrijdende KOR

De grensoverschrijdende KOR kent een set aan nieuwe regels die Nederland zal moeten implementeren in haar wetgeving.

Voorwaarden

Voor een ondernemer wordt het mogelijk om de KOR grensoverschrijdend toe te passen onder de volgende voorwaarden:

  1. De jaaromzet in de EU is niet meer dan € 100.000;
  2. De omzet in de andere EU-lidstaat is niet hoger dan de omzetdrempel die geldt in die andere EU-lidstaat.

Verzoek

Het verzoek om de grensoverschrijdende KOR toe te passen moet gericht worden aan de lidstaat van vestiging. Als het verzoek wordt goedgekeurd moet de lidstaat van vestiging een individueel identificatienummer verstrekken met als achtervoegsel “EX”. De verdere invulling hiervan zal volgen uit de implementatie in de Nederlandse wetgeving.

Opgaaf per kalenderkwartaal

Als de ondernemer de grensoverschrijdende KOR toepast mag hij er van uitgaan dat hij zich niet hoeft de registeren in de andere EU-lidstaat en aldaar ook geen btw-aangifte hoeft te doen. Wel moet de ondernemer elk kalenderkwartaal in de lidstaat van vestiging een opgaaf doen van de totale omzet in dat kwartaal van zowel de lidstaat van vestiging als de andere EU-lidstaat. Daarnaast moet de ondernemer de lidstaat van vestiging informeren op het moment dat de jaaromzetdrempel in de EU van € 100.000 wordt overschreden. De lidstaten zullen deze informatie dus met elkaar moeten gaan uitwisselen.

Beëindiging KOR

Volgens de nieuwe regels kan een ondernemer de KOR vrijwillig beëindigen of de KOR eindigt op het moment dat de omzetdrempel wordt overschreden. Als de omzetdrempel wordt overschreden kunnen lidstaten bepalen dat de ondernemer gedurende een of twee jaar geen gebruik meer mag maken van de KOR. Lidstaten mogen (maar hoeven dit niet) ook een bepaald overschrijdingsmaximum van het drempelbedrag vaststellen. Wordt de omzetdrempel overschreden dan heeft dat geen consequenties binnen de vastgestelde maximum overschrijding.

In Nederland geldt de KOR voor ten minste drie jaar. Binnen die periode is het niet mogelijk om de KOR vrijwillig, dus zonder overschrijding omzetdrempel, te beëindigen (situaties van automatische aanmelding voor de nieuwe KOR omdat op 31 december 2019 ontheffing van administratieve verplichtingen bestond, buiten beschouwing gelaten). Daarnaast geldt in Nederland een driejaarstermijn waarin een ondernemer geen gebruik meer kan maken van de KOR vanaf het moment dat de omzetdrempel wordt overschreden. De nieuwe regels zijn hiermee niet in overeenstemming. De Nederlandse wetgeving zal hierop dus moeten worden aangepast.

Meer informatie

De nieuwe regels moeten nog doorgevoerd worden in de Nederlandse wetgeving en gaan in per 1 januari 2025. Mocht u toch al vragen hebben over de gevolgen van deze nieuwe regels op uw situatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze btw-adviseurs. Onze btw-adviseurs helpen u graag verder.

anja vriends
Anja Adriaensen-Vriends
Btw specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

anja vriends
Anja Adriaensen-Vriends | Btw specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.