Vanoers.nlDienstenBelastingadviesHorizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Bouwstenen neerleggen
Horizontaal toezicht met van oers

Horizontaal toezicht: wat is het?

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en fiscale vraagstukken. Openheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden bij horizontaal toezicht. Het grote voordeel: meer zekerheid over de fiscale positie.

Horizontaal toezicht met van oers

Afspraken met de Belastingdienst

Bij horizontaal toezicht maken bedrijven afspraken met de Belastingdienst over het indienen van de aangiftes. De Belastingdienst wil dat controles efficiënter verlopen en wil u als ondernemer snel zekerheid bieden. Deze werkwijze is ontstaan door samenwerking tussen beursgenoteerde bedrijven en de Belastingdienst. Zij hebben onderlinge afspraken gemaakt en vastgelegd in convenanten. Horizontaal toezicht is sinds enige jaren ook mogelijk in het mkb.

Waarom horizontaal toezicht?

U krijgt een vast contactpersoon binnen de Belastingdienst. Op basis van de gemaakte afspraken, vertrouwt de Belastingdienst erop dat de aangiftes goed genoeg zijn en keurt deze zonder controle goed. Is de aangifte ingediend, dan kunt u het betreffende fiscale jaar beschouwen als afgerond. Dat scheelt een hoop werk, want u hoeft niet meer terug te kijken. Dit vertrouwen vraagt om verantwoordelijkheid: het is aan u om te zorgen voor een aangifte die goed genoeg is.

Horizontaal toezicht met van oers

Opstellen van een aangifte

Horizontaal toezicht draait om de vertrouwensrelatie tussen uw bedrijf en de Belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor een goed opgestelde aangifte. Daarbij is open communicatie essentieel. Rijzen er vragen of twijfels bij het opstellen van de aangifte, dan is het uw plicht om deze vooraf te bespreken met de Belastingdienst. Zo kunnen ze in overleg opgelost worden voorafgaand aan de aangifte. Controle achteraf vindt alleen plaats door middel van steekproeven.

Horizontaal toezicht in het mkb

Bedrijven die wettelijk controleplichtig zijn sluiten meestal individuele convenanten met de Belastingdienst. Horizontaal toezicht in het mkb werkt via financiële dienstverleners, ofwel accountants en fiscale adviseurs. Ook daar geldt vertrouwen als basis. Van Oers heeft (via het SRA) een convenant met de Belastingdienst gesloten en kan voor klanten uit het mkb aangifte doen op basis van horizontaal toezicht.

Voordelen van horizontaal toezicht

  • Snelle afhandeling lopende zaken
  • Snel antwoord op vragen
  • Praten over het hier en nu
  • Zekerheid
Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Sandra van Es
Sandra van Es | Directielid fiscaal
Meer weten over horizontaal toezicht voor uw bedrijf?
Afspraken over horizontaal toezicht zijn uiteindelijk altijd individueel. Daarom nodigen we u van harte uit voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, waarna we de mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart brengen. Neem gerust contact op.
Neem contact op phone Terugbelverzoek