Beloning personeel met vouchers is zakelijk 

Beloning personeel met vouchers is zakelijk

Recent heeft het Europese Hof van Justitie (in het vervolg: HvJ EU) een arrest gewezen over de btw-gevolgen van een Brits bedrijf dat – in het kader van een programma bedoeld om blijk te geven van waardering voor de beste en productiefste werknemer – haar personeel beloont door vouchers te verstrekken. Uit dit arrest volgt dat die verstrekking geacht wordt zakelijk te zijn. Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse praktijk?

De casus

Een Brits bedrijf kent een beloningssysteem voor haar personeel waarbij collega’s elkaar kunnen nomineren. In dat kader worden aan het best presterende personeel gratis vouchers verstrekt die zij kunnen inwisselen bij deelnemende detailhandelaren.

Oordeel HvJ EU

Het HvJ EU oordeelt dat de vouchers vanuit zakelijke doeleinden verstrekt worden waarbij het privé-element (het feit dat het personeel de vouchers naar eigen keuze en voor eigen gebruik mogen aanwenden) bijkomstig is. Met de verstrekking van de vouchers wordt namelijk beoogd de prestaties van de werknemers te verbeteren om op die manier de resultaten van de onderneming te verbeteren.

Gevolgen Nederlandse praktijk

De btw-richtlijn kent een fictieve heffing van btw over de verstrekking van gratis prestaties aan personeel. Deze fictieve heffing is niet aan de orde op het moment dat de verstrekking geacht wordt zakelijk te zijn.

In Nederland kennen wij daarnaast het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (in het vervolg: BUA) als gevolg waarvan de btw-aftrek uitgesloten kan worden op in het BUA genoemde personeelsverstrekkingen. Als het BUA van toepassing is dan is een fictieve heffing van btw niet meer aan de orde. Ons inziens betekent dit echter niet dat het arrest van het HvJ EU in Nederland geen impact kan hebben. De zogenoemde ‘zakelijkheidstoets’ zou namelijk ook voor het BUA van belang kunnen zijn. In die zienswijze kan een BUA-correctie bij een personeelsverstrekking achterwege blijven, indien deze (indirect) tot een hogere omzet leidt en daarmee dus overwegend een zakelijk karakter heeft. Met andere woorden, personeelsverstrekkingen in het kader van de beloning van een aantal werknemers die de hoogste omzet genereren zou in die zienswijze niet tot een BUA-correctie leiden. Onduidelijk is of de Belastingdienst deze zienswijze volgt, een discussie met de Belastingdienst is dus niet uit te sluiten.

Overigens is het ook mogelijk dat het bedrijf geen btw betaalt over de inkoop van de vouchers. Dat is het geval als deze als vouchers voor meervoudig gebruik kwalificeren. In dat geval kan het BUA logischerwijs ook niet tot een uitsluiting van btw-aftrek leiden. Zie in dit kader verder ook ons artikel over btw en vouchers.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Anja Adriaense
Anja Adriaensen-Vriends
Senior belastingadviseur | btw-specialist

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!