Alles weten over salary split?

Muntgeld gestapeld
Salary split met van oers international

Salary split: wat is het?

Personen die in meerdere landen werkzaam zijn, kunnen daardoor in meerdere landen belastingen en/of premies verschuldigd zijn over hun salaris. Dit wordt ook wel een salary split genoemd. Een salary split kan resulteren in een hoger netto inkomen, maar kan soms ook nadelig zijn, omdat bepaalde voordelen geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Wanneer ontstaat een salary split?

  • Op basis van de feitelijke wijze van werken (verplicht).
  • Bewuste handelswijze om fiscaal voordeel te behalen (planmatig).

salary split met van oers international

Richtlijnen en uitzonderingen

Het al dan niet ontstaan van een salary split is afhankelijk van het feit of bewust of onbewust de specifieke voorwaarden daarvoor zijn vervuld. Daarbij gelden enkele basisspelregels, doch elke regel kent weer uitzonderingen. Hieronder beschrijven we de hoofdlijnen om u een eerste beeld te geven.

De hoofdlijn van de salary split

Om in aanmerking te komen voor een salary split moet u in beginsel daadwerkelijk in twee of meer landen taken uitvoeren. Voor een bestuurder van een (buitenlandse) vennootschap kan ook sprake zijn van een split zonder dat er daadwerkelijk in een ander land gewerkt wordt. Als u meer dan de helft van de tijd in het werkland verblijft dan zal in de regel het salaris daar belastbaar zijn. Het is dan veelal niet noodzakelijk dat uw werkgever daar gevestigd is. Verblijft u korter in het werkland dan wordt ook relevant of uw beloning ten laste komt van de werkgever daar. Met het begrip werkgever wordt daarbij niet enkel uw formele werkgever bedoeld. Ook een buitenlandse groepsmaatschappij kan soms als werkgever worden beschouwd.

Belasting in verschillende landen

Als er sprake van een split is, zijn meerdere landen heffingsbevoegd. In de verschillende landen zal dan ook belasting moeten worden (ingehouden en) afgedragen. Zo kan een voordeel ontstaan doordat in meerdere landen de vrijstellingen en de (lage) aanvangstarieven van het (progressief) oplopend tarief worden benut. Is het aanvangstarief in het andere land hoger dan het gemiddelde tarief waartegen men in het woonland effectief wordt belast, dan is sprake van een netto achteruitgang. In het laatste geval kan een salary split mogelijk worden vermeden of anders worden opgezet.

salary split met van oers international

Waar sociaal verzekerd?

Werken in meerdere landen kan er ook toe leiden dat je in een ander land sociaal verzekerd wordt, c.q. premies verschuldigd wordt. Binnen Europa geeft de regelgeving van de Europese Gemeenschap uitsluitsel op dit punt. Als hoofdregel geldt dat de heffing van sociale zekerheid exclusief maar in één van de landen mag plaatsvinden. Buiten Europa gelden dan weer afzonderlijke verdragen of val je terug op nationale regelingen.

salary split met van oers international

Bijkomende aandachtspunten bij salary split

Om het totale effect van een salary split te overzien, dienen ook aspecten in kaart te worden gebracht die niet zuiver fiscaal zijn, zoals:

  • Welk arbeidsrecht is (dwingend) van toepassing?
  • Welke gevolgen heeft de split voor je pensioen-opbouw c.q. de uitkeringen?
  • Hoe gaat men in de verschillende landen om met bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden (auto van de zaak, GSM, pensioen)?
  • Zijn er bijzondere regels van toepassing (compensatieregeling met België, bestuurdersbepalingen, expatregelingen)?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw ziektekostenverzekering?
  • Op welke uitkeringen bestaat recht in geval van ziekte/ontslag?
salary split met van oers international

Wat betekent een salary split voor u?

Op de hoofdregels zijn een aantal belangrijke uitzonderingen. Dit is afhankelijk van het land waarin u woont en waar u werkt. Neem contact met ons op en leg uw situatie voor. We kijken graag mee en kunnen als specialist vaak snel de belangrijkste aandachtspunten van een salary split schetsen.

stefan lucas
Stefan Lucas | Belastingadviseur
Meer weten over salary split?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek