Komt u in aanmerking voor de 30%-regeling?

muntgeld
30%-regeling met van oers international

30%-regeling: wat is het?

De 30%-regeling is een specifieke vrijstelling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangetrokken werknemers die gelet op zijn of haar deskundigheid schaars te vinden zijn in Nederland.

30%-regeling met van oers international

Hoe werkt de 30%-regeling?

Personen die de regeling toegewezen krijgen, ontvangen tot 5 jaar lang 30% van hun loon onbelast. Dit deel wordt bij wijze van fictie aangemerkt als onbelaste onkostenvergoeding voor het werken in Nederland. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De medewerker beschikt over deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.
  • Van de 24 maanden voorafgaand aan het dienstverband, heeft de medewerker tenminste 16 maanden op een afstand van minimaal 150 km van de Nederlandse grens gewoond.
30%-regeling met van oers international

Deskundigheid/schaarsheid medewerker

Dit criterium wordt verondersteld terug te komen in het salaris van de medewerker. Is het loon hoog genoeg, dan is in beginsel aan deze voorwaarde voldaan. De loongrens bedraagt in 2015 € 37.743. Voor medewerkers jonger dan 30 jaar die een masteropleiding hebben afgerond, geldt een lagere loonnorm van € 28.690 (grens 2019).

Inkorting looptijd

Mocht de werknemer eerder in Nederland hebben gewerkt of verbleven, dan kan dit de looptijd van de regeling beperken. Bepaalde korte perioden worden echter niet in mindering gebracht.

30%-regeling met van oers international

Bijkomende fiscale voordelen voor de 30%-regeling

Aan medewerkers die voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, kunnen aanvullend nog belastingvrije vergoedingen worden verstrekt. Belangrijkste zijn de kosten van een internationale school voor de kinderen en de vergoeding van verhuiskosten. Verder kan de werknemer er nog voor kiezen om deels als niet-inwoner te worden behandeld. Daarmee kan Nederlandse belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen worden voorkomen.

30%-regeling met van oers international

Aanvragen 30%-regeling

De 30%-regeling dient tussen de werknemer en de werkgever te worden overeengekomen. Verder moet gezamenlijk een gemotiveerd verzoek bij de belastingdienst worden ingediend.

Vragen over de 30%-regeling?

Bij alle formaliteiten kunnen wij u van dienst zijn. Denkt u dat u of uw medewerker mogelijk in aanmerking komt voor de 30%-regeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

edgar van hassel
Edgar van Hassel | Manager fiscaal
Meer weten over de 30%-regeling?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek