Agrarisch advies voor de akkerbouw door Van Oers

Akkerbouw
advies voor de akkerbouw door van oers

Er zit toekomst in de akkerbouw

De akkerbouwsector staat aan de vooravond van een aantal ontwikkelingen. De vraag op de wereldmarkt naar akkerbouwproducten zal stijgen als gevolg van de stijgende welvaart. De Nederlandse akkerbouw weet zich te onderscheiden door een gunstige ligging, hoog kennisniveau en kwalitatief hoogwaardige producten. Hiermee is de akkerbouwsector verzekerd van een veelbelovende toekomst.

advies voor de akkerbouw door van oers

Schaalvergroting en innovatie in de akkerbouw

De belangrijkste ontwikkelingen in de akkerbouw zijn zonder twijfel schaalvergroting en innovatie. Door gebrek aan opvolgers of door de hoge investeringslast bij bedrijfsovername zullen veel akkerbouwbedrijven stoppen. Andere bedrijven zullen de vrijkomende grond in hun bedrijfsplan opnemen. Daarnaast zal de Nederlandse akkerbouwsector zich gaan onderscheiden door innovatie, zowel op het gebied van mechanisatie als teeltmethoden. Bij investeringen in machines zijn vaak subsidies en fiscale voordelen te behalen. Wij brengen uw kansen en mogelijkheden in kaart en adviseren u.

Verlaging van kosten binnen de akkerbouw

Weersinvloeden, fluctuerende prijzen, exportbeperkingen, er zijn veel factoren in de akkerbouwsector waar u geen grip op heeft. Des te belangrijker is het om uw bedrijf te sturen op efficiency en verlaging van de kosten. Tijdig inzicht in de cijfers kan u hierbij helpen, evenals gebruikmaking van kengetallen en bedrijfsvergelijking. Van Oers kan u dit inzicht bieden, zodat u uw kosten onder controle houdt.

Landbouwgrond (ver)pachten

De regelgeving rondom pachten en verpachten van grond is aan veranderingen onderhevig. De rechten en plichten op grond van de pachtwet gaan ver, evenals de fiscale gevolgen wanneer u uw landbouwgrond langdurig verpacht. De agro-specialisten van Van Oers adviseren u over de verschillende pachtvormen, helpen u met uw pachtovereenkomst en met het contact met de Grondkamer.

frank de jong
Frank de Jong | Relatiebeheerder
Wilt u ook het optimale uit uw akkerbouw halen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek