Vanoers.nlBranchesAgroAgrarisch adviesAccountancy en fiscaal advies

Agrarische accountancy en fiscaal advies

Agrarische accountancy en fiscaal advies
van oers, uw accountant en adviseur

Uw administratie uitbesteden of automatiseren?

Wij kunnen een groot deel van uw administratie overnemen en/of automatiseren. U bepaalt zelf hoeveel werkzaamheden u wilt en kunt verrichten. Boekt u zelf alles in en regelt u uw eigen BTW-aangifte? Prima, dan controleren wij eens per jaar de administratie en stellen de jaarcijfers en fiscale aangiften samen. Maar ook wanneer u alles wilt uitbesteden dan is dat geen enkel probleem.

Inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving

De boekhouding is voor vrijwel elke ondernemer een lastige opgave. De wijzigingen in de wetgeving, gebruiksnormen en voorschriften verplichten u om uw boekhouding altijd op orde te hebben. U krijgt te maken met enorme financiële consequenties wanneer u de normen overschrijdt. Ook arbeidsproblematiek, betalingsrechten, de regelgeving rondom fosfaatrechten en toekomstige externe factoren zijn van invloed op uw bedrijfsvoering. Hou uw bedrijf up-to-date door tijdig in te springen op veranderingen. Hier ondersteunen en adviseren onze specialisten u graag bij.

van oers, uw accountant en adviseur

Op de hoogte van fiscale regels

Onze belastingadviseurs zijn op de hoogte van alle fiscale regels en passen deze toe in uw situatie. Zo weet u precies hoe het zit met inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, omzetbelasting en de landbouwregeling. Ook adviseren wij u op het gebied van bedrijfsovername, staking, opvolging of herstructurering.

van oers, uw accountant en adviseur

Oudedagsvoorziening

Uw pensioen zit in uw bedrijf. De gebouwen, grond en goodwill zouden een dusdanige waarde op moeten brengen dat wanneer u uw bedrijf beëindigt u een onbezorgde oudedag tegemoet gaat. Helaas lijkt dit niet altijd realiseerbaar. Een goed pensioen en een heldere financiële planning nemen veel zorgen weg. Begin hier tijdig mee. Wanneer u opvolgers heeft, starten we tijdig het bedrijfsopvolgingstraject met u op.

 

van oers, uw accountant en adviseur

Herwaardering ter voorbereiding op afschaffing landbouwvrijstelling

Wanneer de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft en er geen overgangsregeling komt, kunt u geen aanspraak maken op het belastingvrije verschil tussen de boekwaarde en de agrarische waarde van de grond. Het gevolg is dat u belasting moet betalen wanneer u uw grond verkoopt of stopt met uw bedrijf. Door de grond te herwaarderen stelt u nu al een groot gedeelte van de landbouwvrijstelling veilig. Bent u bekend met de (on)mogelijkheden van herwaardering?

Theunis Mulders
Theunis Mulders | Directeur
Behoefte aan een agrarisch accountant of fiscaal advies?
Neem dan contact met ons op. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.