Pachten en verpachten van uw landbouwgrond

tractorband op akker
Pachten van landbouwgrond met van oers agro

Pachten van uw landbouwgrond

Binnen de landbouw komt pachten en verpachten van grond regelmatig voor. Pachten is het in gebruik nemen van landbouwgrond voor agrarische activiteiten, waarbij u een vergoeding betaalt voor het gebruik van de grond. Wanneer u landbouwgrond in gebruik neemt waar op welke manier dan ook  een vergoeding voor wordt betaald, bent u voor de wet een pachtovereenkomst aangegaan, ook als u het een andere benaming geeft. Het gebruik valt onder de Pachtwet  met alle (verplichtende)voorwaarden van dien.

Reguliere of geliberaliseerde pacht?

Er zijn een aantal pachtvormen, waarvan de reguliere pacht een veel  gebruikte vorm is. Bij deze pachtvorm is de looptijd voor los land vastgesteld op zes jaar, die automatisch met 6 jaar verlengd wordt aan het einde van de looptijd. De maximale pachtprijs is bij wet vastgelegd (pachtnorm). De pachtovereenkomst moet actief worden beëindigd.

Wilt u als verpachter meer vrijheden dan is geliberaliseerde pacht een oplossing. Bij deze pachtvorm stopt de pacht automatisch bij het einde van de pachttermijn (geen continuatierecht). De termijn van de overeenkomst kunt u in overleg bepalen. Bij overeenkomsten korter dan zes jaar toetst de Grondkamer de pachtprijs niet. Bij overeenkomsten die u afsluit met een looptijd langer dan zes jaar is de hoogst toelaatbare pachtprijs (pachtnorm) van toepassing. Wij weten precies welke pachtvormen het best past.

Pachtovereenkomst landbouwgrond

Een goede pachtovereenkomst is van groot belang. Bent u geen schriftelijke door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst aangegaan dan kan de pachter naar de rechter stappen en reguliere pacht claimen. Aan reguliere pacht zitten een aantal verplichtingen vast waarop u als verpachter niet zit te wachten. Het gebruik van overeenkomsten en insturen ter goedkeuring is dan ook sterk aan te raden. Van Oers Agro helpt u met het opstellen van de pachtovereenkomst en met het aanbieden van de overeenkomst bij de Grondkamer.

Goedkeuring van de Grondkamer

Wanneer u een pachtovereenkomst aangaat dan dient deze in de meeste gevallen ter goedkeuring aan de Grondkamer aangeboden te worden. Het doel van de Grondkamer is het bevorderen van een goede pachtverhouding tussen pachter en verpachter. De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst onder meer op basis van de pachtprijs en op de looptijd en onredelijke bepalingen. Daarnaast kan de Grondkamer beslissen over geschillen en/of uitzonderlijk verzoeken.

Pachten van landbouwgrond met van oers agro

De diverse pachtnormen

Jaarlijks stelt de minister de hoogst toelaatbare pachtprijzen per gebied vast: de pachtnormen. Wanneer pachter en verpachter een prijs afspreken die gelijk of lager ligt dan de pachtnorm dan kan dit zonder tussenkomst van de Grondkamer geregeld worden. De pachtnorm wordt jaarlijks in juli vastgesteld. Bij lopende pachtovereenkomsten worden de prijzen van rechtswege aan de nieuwe norm aangepast op de ingangsdatum van de overeenkomst.

Landbouwvrijstelling in gevaar bij langdurige verpachting

Wanneer u als agrariër grond tegen agrarische waarde verkoopt  kunt u aanspraak maken op de landbouwvrijstelling. De waardestijging op die grond is dan onbelast. Voorwaarde is dat u de grond in uw eigen onderneming voor landbouwdoeleinden hebt gebruikt. Bij langdurig verpachten van landbouwgrond is de grond niet in uw eigen bedrijf in gebruik, waardoor u de landbouwvrijstelling op deze grond kunt verliezen gedurende de periode dat u de grond heeft verpacht.

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Agro

arie de jong
Arie de Jong | Relatiebeheerder
Wilt u advies over het pachten en verpachten van landbouwgrond?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.