Vanoers.nlWaarom is het zo belangrijk dat ik mijn (transport)bedrijf verduurzaam?
Waarom is het zo belangrijk dat ik mijn (transport)bedrijf verduurzaam?

Uitstootvrij

De Europese Commissie heeft als doelstelling een broeikasgasreductie van 55% in 2030 t.o.v. 1990. Tijdens de klimaatconferentie van Glasgow in 2021 hebben vijftien landen, waaronder Nederland, en bedrijven in de transport- en logistieke sector de ambitie ondertekend om vanaf 2040 alle nieuw vrachtauto’s en bussen in hun land uitlaatgasvrij te laten rijden. In 2050 moet het wegvervoer emissieloos zijn. Het tussendoel is opgesteld voor 2030 dat 30% van de nieuw aangeschafte zware krachtvoertuigen uitstootvrij moet zijn. Concreet houdt dit in dat jaarlijks minstens 4200 nieuw zero-emissie trucks de sector moeten instromen. Hier ligt dus een grote opgave voor de transportbedrijven, een opgave die alleen gerealiseerd kan worden door samen te werken door stakeholders in de keten.

Zero-emissiezons

Om de ambities haalbaar te maken stelt Nederland vanaf 1 januari 2025 de zogeheten zero-emissiezone (ZE-zones) in. Gemeenten mogen vanaf deze datum een stadsgebied aanwijzen waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. De invoering van deze zones verschilt per gemeente, op dit moment hebben al 28 gemeenten besloten tot invoeren van deze ZE-zone.

Dominique Aarts
Dominique Aarts
Adviseur Duurzaamheid en Innovatie
Direct contact