Vanoers.nlIk wil graag de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek optimaal benutten, waarmee moet ik rekening houden?
Ik wil graag de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek optimaal benutten, waarmee moet ik rekening houden?

Investeringsregelingen

U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek,
  • En er is de VAMIL-regeling. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

U komt in aanmerking voor de KIA als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd.

Maakt uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan berekent u de aftrek door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband.

Voor de investeringsregelingen betekent investeren: het aangaan van een verplichting ter zake van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel, of het maken van voortbrengingskosten voor een bedrijfsmiddel. Bij het aangaan van een verplichting is onder meer van belang dat u te maken krijgt met een juridische betalingsverplichting.

Enkele voorbeelden van ‘het aangaan van een verplichting:

  • (schriftelijke) Acceptatie van een geldige offerte
  • Mondelinge aanvaarding, zonder voorbehoud, van een aanbod tot koop
  • Schriftelijk sluiten van een koop- of verkoopovereenkomst

 

In welk jaar verantwoordt u de investeringsaftrek in de aangifte?

U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet.

Ingebruikname

U neemt de investeringsaftrek in aanmerking in het jaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname.

Percentages

Voor 2020 liggen de percentages als volgt:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan €2.400 0%
€2.401 t/m €58.238 28% van het investeringsbedrag
€58.239 t/m €107.848 €16.307
€107.849 t/m €323.544 €16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €107.848
meer dan €323.544 0%

U ziet dat vanaf investeringen boven de € 107.848 de hoogte van de aftrek (maximaal           € 16.307) gaat afnemen. U kunt derhalve door uw investeringen slim te spreiden over meerdere jaren een hogere aftrek creëren.

 

Let op, niet de datum van de factuur bepaald het jaar van investeren van de datum van de handtekening onder de opdrachtbevestiging. Dus wanneer u een vrachtwagen besteld in oktober 2020 en hiervoor tekent, dan is de investering aangegaan en telt deze mee in 2020. Wanneer de vrachtwagen pas in 2021 in gebruik wordt genomen, schuift de bepaalde aftrek op basis van de schijven 2020 door naar 2021. Neemt u de wagen wel in gebruik in 2020, maar betaalt u deze volledig in 2021, dan schuift de aftrek ook door naar 2021.

 

Investeringsplannen 2021

Wanneer u dus in 2020 al voor meer dan € 107.848 heeft geïnvesteerd, dan kan het interessant zijn om uw volgende investering (lees: tekenen voor de offerte) pas te doen in 2021. Uiteraard moet dit wel passen binnen uw bedrijfsstrategie en binnen de investeringsplannen voor 2021.

Wij gaan graag met u in overleg om te kijken of de KIA optimaal benut kan worden.

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Manager accountancy
Direct contact

Van Oers Transport en Logistiek
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.