Vanoers.nlWat is een vaste inrichting?
Wat is een vaste inrichting?

Van een vaste inrichting is sprake als een onderneming activiteiten uitoefent in het buitenland en deze activiteiten een zekere mate van duurzaamheid en substance hebben. Het heffingsrecht over de winsten die met deze activiteiten worden behaald, verschuift dan van het land van vestiging naar het land waar de activiteiten worden uitgeoefend.

edgar van hassel
Edgar van Hassel
Manager fiscaal