Vanoers.nlWat is een A1 verklaring?
Wat is een A1 verklaring?

De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Deze verklaring is nodig bij het werken over de grens. Met deze A1-verklaring geeft u aan in welke land u sociaal verzekerd bent. De A1-verklaring dient te worden aangevraagd bij de sociale zekerheidsinstantie waar u sociaal verzekerd bent. In Nederland is dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

stefan lucas
Stefan Lucas
Belastingadviseur