Vanoers.nlHoe wordt mijn pensioen uit het buitenland in Nederland belast?
Hoe wordt mijn pensioen uit het buitenland in Nederland belast?

Indien Nederland pensioen uitkeert aan een niet-inwoner van Nederland, dan zal Nederland als uitkerende staat en de woonstaat beiden over dit pensioen kunnen heffen conform de nationale regelgevingen. Het verdrag voorkoming dubbele belasting wijst vervolgens aan wie heffingsbevoegd is en hoe voorkoming dient te worden gegeven. Daar de verdeling van het heffingsrecht over pensioen per belastingverdrag verschilt, is het aanbevolen om u te laten adviseren wat voor uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Ynte Rasenberg
Ynte Rasenberg
Belastingadviseur