Vanoers.nlWanneer kan ik met pensioen?
Wanneer kan ik met pensioen?

Gebeurtenissen in uw leven, zogenaamde life events, hebben een grote impact op uw financiële situatie. Een aantal life events, zoals overlijden, zijn een zekerheid in het leven. Andere life events, zoals een echtscheiding of arbeidsongeschikt raken, maakt u hopelijk nooit mee. Toch doet u er goed aan om u voor te bereiden op de financiële gevolgen van deze life events.

 

Uw pensioen plannen

Een vrijwel zeker life event is het stoppen met werken, het ‘met pensioen gaan’. Als ondernemer weet u vaak niet op welk moment het life event zich voordoet. Maar ook als werknemer is het stoppen met werken niet meer zo’n vooraf vaststaande datum als het vroeger was. In tegenstelling tot overlijden is het stoppen met werken echter wel planbaar. Deze planning is zelfs essentieel voor uw financiële situatie en mogelijk ook voor die van uw familieleden.

 

Strategisch inkomens- en vermogensplan

Om u te helpen bij een dergelijke essentiële planning, kan Van Oers voor u en samen met u een Strategisch Inkomens- en Vermogensplan opstellen. Hierin kunt u rekening houden met zo veel mogelijke verschillende life events als u wenst.

Inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie

Uiteraard kan een Inkomens- en Vermogensplan u, op ieder moment van uw leven dat u wenst, inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Wij raden al onze klanten met een leeftijd van 50 jaar of ouder aan om in elk geval éénmalig, maar idealiter periodiek, een Inkomens- en Vermogensplan samen met ons uit te voeren. Zo hebben zij nog voldoende tijd om, indien nodig, maatregelen te nemen om hun toekomstige financiële situatie te beïnvloeden.

Bedrijfsoverdracht

Daarnaast kan een Inkomens- en Vermogensplan erg behulpzaam zijn bij een bedrijfsoverdracht. Hiermee kan namelijk bepaald worden hoe veel inkomen en vermogen de overdrager(s) nog nodig hebben om van te leven in de toekomst.

 

Bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie, wordt vaak gebruik maakt van een (gedeeltelijke) schenking. Het inkomens- en vermogensplan biedt  de onderbouwing voor de mogelijkheid van deze schenking, ook op de lange termijn.

Schenking

Maar niet alleen in situatie van bedrijfsoverdracht kan hiernaar worden gekeken. Voor iedere voorgenomen schenking kan getoetst worden of deze past binnen het financiële toekomstplaatje van de schenker.

 

Werkwijze adviestraject

De werkwijze van een Inkomens- en Vermogensplan door Van Oers is als volgt:

 • Allereerst wordt uw huidige en toekomstige situatie in beeld gebracht, indien u verder geen actie onderneemt.
 • Vervolgens wordt het huidige en toekomstige  verwachte uitgavenpatroon vastgesteld.
 • Daarna worden er samen met u doelstellingen vastgesteld.
 • Er wordt in het plan aangegeven of en in hoeverre de geformuleerde doelstellingen haalbaar zijn.
 • Middels een actielijst wordt tot slot weergegeven wie welke acties dient op te pakken en wanneer, om de geformuleerde doelstellingen te behalen.

Het belangrijkste onderdeel van het adviestraject is echter de interactieve bespreking van het conceptplan met u.

 

Wees voorbereid en voorkom problemen

Samenvattend kunt u door het opstellen van een Inkomens- en Vermogensplan onder andere voorkomen dat:

 • U er bij of na pensionering achter komt dat uw inkomen en vermogen te gering zijn.
 • Uw erfgenamen niet verzorgd achterblijven indien u onverhoopt zou komen te overlijden.
 • Er voor u en uw gezin door arbeidsongeschiktheid te weinig inkomen of vermogen resteert om financieel
  zoals voorheen te leven.
 • Uw erfgenamen onnodig veel erfbelasting betalen, omdat u bij leven onvoldoende heeft geschonken of geen gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toen dat mogelijk was.
 • U in de problemen komt met uw financiële huishouding indien zich incidentele hoge uitgaven voordoen.

 

Meer informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande of over inkomens- of vermogensplanning in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met uw pensioen- of belastingadviseur van Van Oers. Zij wisselen hierover graag van gedachten met u.

kees bullens
Kees Bullens
Senior belastingadviseur
Direct contact

Van Oers Belastingadvies
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.