Vanoers.nlBelastingadviesWetsvoorstel box 3

Wetsvoorstel box 3 

Wetsvoorstel box 3

Ondanks de demissionaire status van het kabinet is op 8 september toch het wetsvoorstel toekomstig stelsel box 3 uitgebracht. In dit wetsvoorstel schetst de Staatssecretaris van Financiën de contouren van heffen op basis van werkelijk rendement. Het wetsvoorstel wordt ondanks de demissionaire status nu uitgebracht, omdat anders de mogelijke invoeringsdatum van 1 januari 2027 niet gehaald zal worden. Het bevat een combinatie van een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting. In dit artikel nemen we u mee in hoe de verschillende vermogensbestanddelen belast gaan worden in box 3, waarna we met twee voorbeelden laten zien hoe dit uitwerkt. Afsluitend zullen we nog wat algemene aspecten benoemen die wijzigen.

Vermogenscategorieën

In dit artikel nemen wij u op hoofdlijnen mee in hoe de verschillende soorten vermogenscategorieën belast zullen worden in het nieuwe stelsel. In het nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen het belasten van direct rendement en indirect rendement door de toename van het vermogen.

Bank- en spaartegoeden

Ieder jaar worden de rente-inkomsten – kosten belast. De toename in de bank- en spaartegoeden wordt niet belast.

Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties

Ieder jaar worden de werkelijke inkomsten belast, het dividend/rente – kosten. Daarnaast wordt ook ieder jaar de koerswinst belast. Een koersverlies kan worden verrekend met positief inkomen.

Aandelen bij start-ups en familiebedrijven*

Ieder jaar worden de werkelijke inkomsten belast, het dividend/rente – kosten. De koerswinst of het koersverlies wordt pas belast bij verkoop van de aandelen. In het wetsvoorstel is wel al een definitie opgenomen van een familiebedrijf. Het wetsvoorstel bevat nog geen definitie voor een startende innovatieve onderneming.

Onroerende zaken

Als hoofdregel geldt dat ieder jaar de werkelijke inkomsten belast worden, huur/pacht – kosten. Het indirecte rendement in de vorm van waardeontwikkeling op het onroerend goed wordt belast op moment van verkoop. Het is nog onduidelijk of dit de waardeontwikkeling vanaf moment van aankoop van het onroerend goed is of de waardeontwikkeling vanaf 2027 (ingangsdatum nieuw box 3 regime). Indien de onroerende zaak in eigen gebruik is, wordt ook een voordeel genoten voor box 3. Dit is in principe de huurprijs die onder normale omstandigheden gevraagd zou worden, dit is echter lastig te bepalen. Om deze reden is de wetgever van plan om op onroerende zaken in eigen gebruik het voordeel forfaitair vast te stellen. De hoogte van het forfait is nog niet bekend.

Eerste woning in box 3 voor eigen gebruik

Deze regeling is van toepassing indien u of personen tot uw huishouden de vakantiewoning/tweede woning voor minimaal 70% ter beschikking staan voor eigen gebruik. Om de heffing eenvoudig te houden wordt voorgesteld om één woning die voor minimaal 70% in eigen gebruik is belast met een uniform forfait. Het forfait is van toepassing op één woning. Indien er meerdere woningen in eigen gebruik zijn dan mag u kiezen welke u belast door middel van dit forfait. De woning mag geen hogere WOZ-waarde hebben dan € 1.200.000.

Vorderingen en schulden

Als hoofdregel bij vorderingen en schulden worden ook hier de werkelijke inkomsten belast, ontvangen/betaalde rente – kosten. Ook hier wordt bij de waardeveranderingen ieder jaar gekeken naar de actuele waarde, eventuele waardevermeerderingen of verminderingen worden in dat jaar in aanmerking genomen.

Berekening box 3 vanaf 2027

Aandelen

U heeft aandelen in box 3. Deze zijn begin 2027 € 1.000 waard. Aan het einde van 2027 is de waarde van de aandelen gestegen naar € 1.100. In 2027 wordt ook een dividend uitgekeerd van € 50. Voor het aanhouden van de aandelenportefeuille is € 10 aan beheerskosten gemaakt. De box 3 heffing ziet er dan als volgt uit:

Direct rendement – dividend € 50
Direct rendement – beheerskosten € 10 -/-
Indirect rendement – waardestijging € 100
Belastbaar bedrag € 140

Onroerende zaken

U heeft een onroerende zaak in box 3 met een waarde per begin 2027 van € 500.000. De onroerende zaak wordt verhuurd, de huur bedraagt in 2027 € 20.000. De kosten voor de verhuur bedragen in 2027 € 1.000. De onroerende zaak is eind 2027 € 520.000 waard. De box 3 heffing ziet er dan als volgt uit:

Direct rendement – huur € 20.000
Direct rendement – kosten € 1.000 -/-
Belastbaar bedrag € 19.000

De waardestijging van het onroerend goed wordt pas belast bij realisatie/verkoop. Het belastbaar bedrag wordt nog verlaagd met het heffingsvrije inkomen. De hoogte van het heffingsvrije inkomen is echter nog niet bekend, dit geldt ook voor het tarief voor box 3 vanaf 2027.

Overige algemene aspecten

Tarief

Het tarief in box 3 zal een vlak tarief blijven en zal waarschijnlijk tussen de 33% en 37% gaan bedragen.

Heffingsvrij inkomen

Het huidige heffingsvrije vermogen wordt vervangen door een heffingsvrij inkomen. Hoe hoog dit precies gaat zijn is nog niet bekend. Daarmee is ook nog lastig te berekenen wat de belastingdruk gaat worden ten opzichte van het huidige stelsel.

Verliesverrekening

In een stelsel op basis van werkelijk rendement is het mogelijk dat u in een jaar verlies lijdt. De Staatssecretaris stelt een verliesverrekening voor onbeperkt voorwaarts in de tijd. De mogelijkheid tot één jaar achterwaartse verliesverrekening in aanvulling hierop wordt ook genoemd. Om doelmatigheidsredenen is de Staatssecretaris wel van plan om een drempel in te voeren voordat u in aanmerking komt voor verliesverrekening. De hoogte van die drempel is nog niet bekend.

Administratieplicht

Op dit moment hoeft u geen gegevens te bewaren over uw box 3 vermogen. Bij het nieuwe stelsel zijn meer gegevens relevant voor de vaststelling van het juiste inkomen. Hoe deze administratieplicht precies vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk.

Let op: op dit moment is het kabinet demissionair. Afhankelijk van de vormgeving van het nieuwe kabinet kunnen de plannen voor de vormgeving van box 3 nog veranderen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

*Het gaat hier om aandelenbelangen van minder dan 5%.

  • icon
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!