Vanoers.nlBelastingadviesWerknemersparticipaties

Werknemersparticipaties 

Werknemersparticipaties

In een krappe arbeidsmarkt is het nog belangrijker om werknemers langdurig aan uw bedrijf te binden. Dit kan op verschillende manieren. Eén van die manieren is een beloningsysteem met behulp van werknemersparticipaties. Een participatie creëert binding en betrokkenheid van de medewerker bij uw onderneming. De verschillende vormen van participaties hebben echter fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting. In dit artikel zullen we een aantal veel voorkomende beloningsvormen inclusief de fiscale gevolgen bespreken.

Bonusregeling

Bij een bonusregeling wordt het recht op een bonus in geld gekoppeld aan het behalen van middellange of lange termijn doelstellingen. De bonus kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de prestatie van de onderneming of aan die van het team. De bonus heeft zowel fiscale gevolgen voor de werknemer als voor de werkgever op het moment van uitbetaling. De werknemer moet de ontvangen bonus aangeven als box 1 inkomen. De belastingheffing over de bonus bedraagt in principe maximaal 49,5%. Voor de werkgever is de bonusuitkering aftrekbaar van de belastbare winst. De werkgever dient daarnaast loonbelasting in te houden over de bonusuitkering.

Stock Appreciation Rights (SAR)

Een SAR is een vermogensrecht waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de aandelen in de onderneming. De afspraken worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen werkgever en werknemer. De SAR heeft zowel fiscale gevolgen voor de werknemer als voor de werkgever op het moment van uitbetaling.

De werknemer moet de ontvangen uitkering uit de SAR aangeven als box 1 inkomen. Dit inkomen dient de werknemer in de aangifte op te nemen in het jaar dat er uit de SAR een uitkering volgt. De belastingheffing over de uitkering bedraagt in principe maximaal 49,5%.

Voor de werkgever is de uitkering aftrekbaar van de belastbare winst tot een loon van € 636.000. Bedraagt het loon meer, dan treedt een aftrekbeperking in werking. De werkgever dient daarnaast loonbelasting in te houden over de uitkering.

Aandelen

Het is ook mogelijk om de werknemer, in plaats van een uitkering in geld gekoppeld aan de waardeontwikkeling van het bedrijf, “echte” aandelen, stemrechtloze of certificaten van aandelen uit te reiken. Met het hebben van aandelen deelt de werknemer mee in het resultaat en de waardeontwikkeling van de onderneming. Voor een participatie in aandelen is altijd een notariële akte vereist. Vanaf de uitgifte of koop van aandelen krijgen zowel de werknemer als de werkgever te maken met verschillende fiscale gevolgen.

Bij de werknemer is de verkrijging van de aandelen loon voor zover de werknemer de aandelen verkrijgt voor een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer. Dit voordeel moet in box 1 in aanmerking worden genomen zodra er een onvoorwaardelijk recht op levering ontstaat. Het aandelenbezit dient bij een belang van minder dan 5% in box 3 te worden aangegeven. De waardestijging wordt dan jaarlijks belast tegen een fictief rendement en niet tegen het werkelijke rendement. Bij een belang van 5% worden de aandelen belast in box 2 tegen een tarief van 26,9% op moment van verkoop of als er dividend wordt ontvangen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het bezit van de aandelen ook belast worden in box 1, dit is het geval als er sprake is van een lucratief belang. De lucratiefbelangregeling is van toepassing als werknemers in een korte tijd een flinke waardestijging kunnen realiseren en daarmee een bevoorrechte positie verkrijgen.

Bij de werkgever zijn de kosten hiervan niet aftrekbaar van de belastbare winst en dient bij uitkeringen op de aandelen in beginsel dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen. Indien de aandelen zijn verkregen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer dient in principe over het verschil loonbelasting te worden afgedragen.

Aandelenopties

Bij een aandelenoptie heeft de werknemer het recht om binnen een bepaalde tijd en tegen een vooraf bepaalde prijs aandelen in de onderneming te verkrijgen. Hierbij is het gebruikelijk dat de optie pas kan worden uitgeoefend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, denk aan voortzetting van de dienstbetrekking van een aantal jaar. Aan de uitgifte van aandelenopties zijn nog geen fiscale gevolgen verbonden voor zowel de werknemer als de werkgever. Deze treden pas in werking op moment van verhandelbaarheid of uitoefening.

Bij de werknemer zijn de opties belast als loon op het moment dat de verkregen aandelen verhandelbaar worden. De werknemer heeft de keuze om de opties al tot het loon te rekenen op het moment van uitoefening van de opties. Dit is echter de uitzondering en dient schriftelijk aan de werkgever te worden aangegeven, uiterlijk op moment van uitoefening. Zodra de opties worden uitgeoefend gelden de regels zoals beschreven onder aandelen, de lucratief belangregeling kan dan ook spelen.

Voor de werkgever zijn de kosten niet aftrekbaar. Wel moet er door de werkgever loonbelasting ingehouden en afgedragen worden.

Conclusie

In dit artikel zijn van een aantal werknemersparticipaties de fiscale mogelijkheden besproken. Bij het verstrekken van werknemersparticipaties is het allereerst van belang om te bedenken welke vorm van participatie het beste bij uw wensen past. Een participatieplan is maatwerk waarbij ook de waardering van uw onderneming een belangrijk aandachtspunt is. Mocht u interesse hebben of nadere informatie wensen, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of een van onze fiscalisten.

Meer informatie?

Mocht u interesse hebben of nadere informatie wensen, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of een van onze fiscalisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!