Vanoers.nlBelastingadviesDe voorjaarsnota en de bedrijfsopvolgingsregeling

De voorjaarsnota en de bedrijfsopvolgingsregeling 

De voorjaarsnota en de bedrijfsopvolgingsregeling

In de voorjaarsnota zijn de eerste contouren geschetst voor de aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de Schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting. Aanpassingen in deze regelingen zijn al eerder aangekondigd door het kabinet en dienen ter verbetering van de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van beide regelingen. Daarnaast is het de bedoeling dat enkele aanpassingen ook knelpunten voor ondernemers wegnemen. Het betreft een zestal nieuwe aanpassingen en een herhaling van een al eerder aangekondigde maatregel.

De voorgestelde nieuwe aanpassingen

  1. De vrijstelling in de BOR wordt per 2025 100% van de goingconcernwaarde voor ondernemingen met een waarde tot € 1,5 miljoen. Voor het meerdere is dan nog een vrijstelling van toepassing van 70%. Op dit moment is er een 100% vrijstelling tot een goingconcernwaarde van € 1,2 miljoen en voor het meerdere is de vrijstelling 83%.
  2. De doelmatigheidsmarge van 5% wordt afgeschaft. Beleggingsvermogen tot 5% kon worden meegenomen in de BOR en de DSR. Met deze wijziging kwalificeert beleggingsvermogen in zijn geheel niet meer voor de BOR en de DSR.
  3. Indien er sprake is van keuzevermogen omdat een bedrijfsmiddel zowel binnen als buiten de onderneming wordt gebruikt, kwalificeert alleen het deel dat binnen de onderneming wordt gebruikt nog voor de BOR en de DSR.
  4. De BOR en de DSR kan alleen nog worden toegepast op reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en de liquidatieopbrengst.
  5. De bezitseis en de voortzettingseis passen in bepaalde situaties niet goed bij de bedrijfseconomische dynamiek van ondernemingen. Daarom zullen deze vereisten versoepeld worden. De dienstbetrekkingseis zal worden afgeschaft, omdat met deze voorwaarde niet het beoogde doel wordt bereikt.
  6. Aanpak van oneigenlijk gebruik van de BOR. Hier wordt nu het dubbel gebruik van de BOR genoemd (zogenaamde “BOR-carroussel”) en het gebruik van de BOR bij personen op hoge leeftijd (zogenaamde “rollatorinvestering”).

De eerder aangekondigde aanpassing

In de miljoenennota 2023 heeft het kabinet al aangekondigd dat er bij verhuur van onroerende zaken in alle gevallen sprake zal zijn van beleggingsvermogen en dus geen beroep op de faciliteiten gedaan kan worden. Deze wijziging zal ingaan per 2024.

Conclusie

In de voorjaarsnota is nu meer bekend geworden over de aanpassingen in de BOR en de DSR. Over de details is echter nog weinig bekend. Naar verwachting komt hier eind juni 2023 meer duidelijkheid over.

Meer informatie?

Mocht u interesse hebben of nadere informatie wensen, neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of een van onze fiscalisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!