Vanoers.nlBelastingadviesVererving van een oudedagsverplichting

Vererving van een oudedagsverplichting 

Man op boot

Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Op grond van die wet heeft een directeur-grootaandeelhouder (dga) tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer belastingvrij om te zetten in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).

Op 13 oktober 2017 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd naar aanleiding van praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden.

Voorwaarde voor belastingvrije omzetting van pensioen in eigen beheer

Eén van de voorwaarden voor belastingvrije omzetting van pensioen in eigen beheer is dat bij overlijden van de dga de nog resterende termijnen van de ODV moeten toekomen aan diens erfgenamen, voor zover dit natuurlijke personen zijn. Indien dit niet het geval is, dan zal over de waarde van de gehele ODV-aanspraak op het moment direct voorafgaand aan het overlijden van de dga (tot 52%) loonheffing en (20%) revisierente verschuldigd zijn.

Testament

Indien er geen testament opgemaakt is door de dga, dan is de wettelijke verdeling van toepassing op zijn nalatenschap. De wettelijke verdeling kan ook van toepassing verklaard worden in het testament van de erflater. Dit houdt in dat de langstlevende partner en de kinderen naar rato erfgenaam zijn. De partner verkrijgt de volledige aanspraken op de ODV, terwijl de kinderen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende verkrijgen. In deze situatie is geen loonheffing en revisierente verschuldigd, aangezien de nalatenschap toekomt aan de erfgenamen van de dga.

Indien er een testament opgemaakt is, waarbij de ODV-aanspraak vererft naar de testamentaire erfgenamen naar evenredigheid van het erfdeel, dan is geen loonheffing en revisierente verschuldigd. Dit is eveneens het geval indien de ODV-aanspraak volledig wordt gelegateerd aan één van de erfgenamen. Indien de ODV-aanspraak gelegateerd wordt aan een ander persoon dan één van de erfgenamen, dan is wel over de gehele waarde in het economische verkeer van de ODV-aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd.

Indien in het testament bepaald is dat de partner en kinderen voor gelijke delen erfgenaam zijn, maar in de overeenkomst van oudedagsverplichting is bepaald dat de aanspraken volledig toegekend worden aan de partner, dan is over de gehele waarde in het economische verkeer van de ODV-aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd.

Gemeenschap van goederen gehuwd

Indien de dga en de partner in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, dan vallen de ODV-aanspraken in de huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat bij overlijden van één van de echtgenoten de onverdeelde helft van de ODV-aanspraken behoort tot de nalatenschap. De aard van de ODV-aanspraak brengt met zich mee dat deze niet toegedeeld kan worden aan een ander dan de dga. Indien de dga als eerst overlijdt, dan dient de waarde van de helft van de ODV-aanspraak vergoed te worden aan de partner. Indien de partner als eerste overlijdt,  dan zitten de ODV-aanspraken niet in de nalatenschap. Op dat moment zit er wel een verrekeningsvordering van de partner op de dga in de nalatenschap.

Indien de dga is overleden en de ODV-aanspraken zijn overgegaan op diens erfgenamen en één van de erfgenamen overlijdt, dan zijn dezelfde regels van toepassing als bij het overlijden van de dga.

Indien u over dit artikel of over de oudedagsverplichting (of andere oudedagsvoorzieningen) in zijn algemeenheid nog vragen heeft, zijn de pensioenadviseurs van Van Oers u daarbij graag van dienst.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kees bullens
Kees Bullens | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.