Vanoers.nlTransport en logistiek, Dga en familiebedrijven, Bouw en vastgoed, BelastingadviesCabot Plastics Belgium – vaste inrichting voor de btw in België?

Cabot Plastics Belgium – vaste inrichting voor de btw in België? 

Cabot Plastics Belgium – vaste inrichting voor de btw in België?

In het recent verschenen arrest Cabot Plastics Belgium zet het Hof van Justitie uiteen wanneer een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, niet beschikt over een vaste inrichting. In dit artikel gaan wij in op het arrest en de relevantie hiervan voor de praktijk.

De zaak

  • Cabot Switzerland GmbH (hierna: Cabot CH) verricht in België verkoopactiviteiten op het gebied van producten op koolstofbasis.
  • Cabot CH heeft een overeenkomst inzake loonproductie gesloten met de Belgische vennootschap Cabot Plastics (hierna: Cabot BE).
  • Op grond van deze overeenkomst verwerkt Cabot BE (onder leiding en ten behoeve van Cabot CH) grondstoffen tot producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van plastics. Cabot BE gebruikt hiervoor uitsluitend haar eigen uitrusting. Vervolgens slaat Cabot BE deze producten op voordat ze door Cabot CH vanuit België aan de uiteindelijke afnemers worden verkocht.
  • De door Cabot BE aan Cabot CH verrichte diensten maken nagenoeg haar volledige omzet uit.
  • De Belgische belastingdienst is van mening dat Cabot CH beschikt over een vaste inrichting in België, met als gevolg dat de diensten van Cabot CH aan Belgische btw zijn onderworpen.

Oordeel Hof van Justitie

Alhoewel de uiteindelijke beoordeling aan de verwijzende rechter is, zet het Hof van Justitie in haar arrest reeds helder uiteen wanneer een ondernemer die buiten de EU is gevestigd, niet beschikt over een vaste inrichting.

Er is geen sprake van een vaste inrichting als de ondernemer niet beschikt over een, wat personeel en technische middelen betreft, geschikte structuur die deze vaste inrichting kan vormen. Aangezien Cabot CH niet als ware eigenaarschap lijkt te kunnen beschikken over de technische uitrusting en het personeel van Cabot BE, lijkt Cabot CH geen vaste inrichting voor de btw in België te hebben.

Het niet hebben van een vaste inrichting in België is vanuit liquiditeitsoogpunt een gunstige uitkomst voor Cabot CH. Cabot BE zal haar diensten dan immers met btw verlegd, en niet met Belgische btw, kunnen factureren aan Cabot CH.

Relevantie voor de praktijk

De beoordeling of sprake is van een vaste inrichting voor de btw is cruciaal om vast te stellen in welke lidstaat btw is verschuldigd. Ter voorkoming van discussies achteraf met bijvoorbeeld de lokale belastingautoriteiten is het daarom van belang om nauwkeurig en tijdig vast te stellen of sprake is van een vaste inrichting.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!