Vanoers.nlBelastingadviesDe Hoge Raad oordeelt over de toepassing van pro rata werkelijk gebruik

De Hoge Raad oordeelt over de toepassing van pro rata werkelijk gebruik 

De Hoge Raad oordeelt over de toepassing van pro rata werkelijk gebruik

Op 11 november jl. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die met name relevant is voor ondernemers die zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde activiteiten verrichten en kosten maken die op beide activiteiten zien (‘gemengde kosten’). De Hoge Raad oordeelt dat voor het bepalen van de btw-aftrek op gemengde kosten slechts kan worden aangesloten bij het werkelijke gebruik van de aangekochte goederen/diensten voor zover het werkelijk gebruik berust op objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens.

De zaak

Belanghebbende is een bancaire instelling en vormt tezamen met enkele vennootschappen een btw-fiscale eenheid. De btw-aftrek voor gemengde kosten stelt zij in eerste instantie – op basis van de hoofdregel – vast op de verhouding btw-belaste prestaties en totale belastbare prestaties (de pro rata naar omzetverhouding).

Zij maakt echter bezwaar tegen het voldane bedrag op haar eigen btw-aangifte en stelt dat de btw-aftrek op gemengde kosten moet worden bepaald aan de hand van het werkelijke gebruik van de aangeschafte goederen en diensten (de pro rata naar werkelijk gebruik). Dit werkelijk gebruik stelt belanghebbende vast aan de hand van een bedrijfseconomische analyse van de rentabiliteit per product.

Het eerder oordeel van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Eerder oordeelde het Hof dat belanghebbende met de door haar overgelegde berekening het werkelijk gebruik voldoende heeft onderbouwd. Dat bij het opstellen van die berekening verdeelsleutels zijn gehanteerd die zijn gebaseerd op aannames en veronderstellingen, maakt dit volgens het Hof niet anders omdat het – aldus het Hof – niet gaat om het meest nauwkeurige resultaat, maar om een nauwkeuriger resultaat dan wanneer de pro rata op basis van omzetverhoudingen wordt gebruikt.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad maakt hier korte metten mee. Het werkelijk gebruik moet berusten op objectief en nauwkeurig vast te stellen gegevens, die van dien aard zijn dat het werkelijk gebruik daarmee objectief en nauwkeurig is vast te stellen. Niet voldoende is dus dat de berekeningswijze tot een nauwkeuriger resultaat leidt dan bij toepassing van de pro rata naar omzetverhouding.

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat alleen een pro rata van werkelijk gebruik mag worden gebruikt, voor zover het werkelijk gebruik als geheel genomen niet overeenstemt met de verhouding btw-belaste omzet en totale omzet. Verder dient de pro rata als uitgangspunt op het niveau van de belastingplichtige, in dit geval de gehele btw-fiscale eenheid (en niet: per afzonderlijke entiteit of per product), te worden vastgesteld.

Relevantie voor de praktijk

De Hoge Raad houdt de lat voor het toepassen van de pro rata berekening naar werkelijk gebruik onverminderd hoog. Gebruikt u als ondernemer voor het in aftrek brengen van btw op gemengde kosten een pro rata methode naar werkelijk gebruik, of overweegt u dit, dan blijft het (zeker gelet op het onderhavige HR-arrest) een must om het werkelijk gebruik met objectief en nauwkeurige gegevens te onderbouwen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: btwadviesgroep@vanoers.nl.

Neem contact op

Kevin Treuren
Kevin Treuren
Manager fiscaal

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Kevin Treuren
Kevin Treuren | Manager fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!