Vanoers.nlBelastingadvies, AccountancyTermijn voor indiening informatieformulier PEB verlengd

Termijn voor indiening informatieformulier PEB verlengd 

Haal meer rendement uit uw organisatie met Van Oers Organisatieadvies

Met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer van 2017 zijn er twee (tijdelijke) alternatieve mogelijkheden voor de aanwending van het pensioen in eigen beheer in het leven geroepen. Deze mogelijkheden zijn de afkoop van het pensioen in eigen beheer en de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (ODV).

Hoofdregel

Voor zowel de afkoop als de omzetting van het pensioen in eigen beheer is de hoofdregel dat het informatieformulier binnen één maand van de datum van afkoop of omzetting dient te zijn aangeleverd bij de Belastingdienst, voorzien van een instemming door ondertekening van de partner of (ex-)partner. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan wordt het pensioen geacht te zijn afgekocht, tegen de commerciële waarde, zonder afkoopkorting en met 20% revisierente. Dit dient vanzelfsprekend altijd voorkomen te worden.

Goedkeuring in besluit

In de praktijk kwam het regelmatig voor dat de dga er niet in slaagde aan deze hoofdregel te voldoen. In sommige gevallen was het informatieformulier niet tijdig aangeleverd, in andere gevallen ontbrak de benodigde instemming van de partner. De in de vorige alinea vermelde daaraan verbonden gevolgen werden te ingrijpend geacht, waardoor een goedkeuring is gepubliceerd. Met de goedkeuring krijgt de dga nog uiterlijk tot een jaar na de afkoop of de omzetting de tijd om het informatieformulier aan te leveren bij de Belastingdienst.

Herstelmogelijkheid bij ten onrechte niet mede door partner ondertekend formulier

Naast de hierboven vermelde verlenging van de indieningstermijn van het informatieformulier, kent het voornoemde besluit ook een goedkeuring voor de situatie dat de inspecteur constateert dat de vereiste medeondertekening van een (ex-)partner ontbreekt. In het besluit is hiervoor een hersteltermijn van zes weken opgenomen. Het nieuwe formulier treedt op dat moment in de plaats van het oude.

Overige voorwaarden

Beide goedkeuringen doen niets af aan de overige (formele) voorwaarden. Deze blijven verder ongewijzigd. Expliciet wordt vermeld dat aan de voorwaarden voor de aangifte en afdracht van de loonheffingen gewoon voldaan moet zijn, dat wil zeggen uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand van afkoop.

Heeft u over dit artikel, de afkoop van uw pensioen in eigen beheer of de omzetting van uw pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting nog vragen, neem dan contact op met uw adviseur van Van Oers.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

lenny blaakman
Lenny Blaakman | Manager fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.