Vanoers.nlBelastingadviesPro rata – combinatie werkelijk gebruik en omzetverhoudingen niet mogelijk

Pro rata – combinatie werkelijk gebruik en omzetverhoudingen niet mogelijk 

Pro rata – combinatie werkelijk gebruik en omzetverhoudingen niet mogelijk

Is bij vaststelling van de btw-aftrek op algemene kosten een combinatie van twee methodes -omzetverhoudingen en werkelijke gebruik- mogelijk? Uit een recente conclusie van de advocaat-generaal blijkt dat dat niet mogelijk is voor zover de kosten niet bestaan uit de aanschaf van investeringsgoederen.

Btw-aftrek

Maak je als ondernemer kosten voor een belaste activiteit, dan is de btw op die kosten 100% aftrekbaar. Hebben de kosten slechts betrekking op een vrijgestelde activiteit, dan is de btw niet aftrekbaar.

Pro rata methode

In het geval de kosten zowel betrekking hebben op een belaste als een vrijgestelde activiteit (zogenaamde algemene kosten) dan zal de btw-aftrek in beginsel vastgesteld worden aan de hand van de pro rata methode, dat wil zeggen op basis van omzetverhoudingen. Het percentage van de btw-aftrek wordt dan als volgt berekend: btw-belaste omzet/totale omzet.

Werkelijk gebruik

In het geval met objectieve gegevens onderbouwd kan worden dat de berekening van de btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik (bijvoorbeeld m2, gebruiksuren etc.) tot een nauwkeuriger resultaat leidt, moet de btw-aftrek van algemene kosten bepaald worden op basis van het werkelijk gebruik.

Combinatie van methodes

De vraag is of ook een combinatie van beide methodes (dus omzetverhoudingen en werkelijk gebruik) mogelijk is. Dit is mogelijk ten aanzien van investeringsgoederen (onroerende zaken en roerende zaken waarop wordt afgeschreven) die zowel gebruikt worden voor belaste als vrijgestelde omzet. Als daarnaast andere algemene kosten worden gemaakt mag de btw-aftrek ten aanzien van het investeringsgoed bepaald worden op basis van werkelijk gebruik en de overige algemene kosten op basis van omzetverhoudingen. Voorbeeld: stel een ondernemer schaft een pand aan dat hij deels gebruikt voor zijn vrijgestelde prestaties en deels btw-belast verhuurt. Daarnaast heeft die ondernemer algemene bedrijfskosten zoals accountancykosten. In dat geval mag de btw-aftrek ten aanzien van de aanschaf van het pand bepaald worden op basis van werkelijk gebruik (m2) en de btw-aftrek ter zake van de accountancykosten op basis van omzetverhoudingen.

Conclusie advocaat-generaal

Voor zover algemene kosten niet bestaan uit de aanschaf van investeringsgoederen is een combinatie van beide methodes niet mogelijk. Althans dat blijkt uit een recente conclusie van de advocaat-generaal in een zaak betreffende een kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie verzorgt kinderopvang (vrijgesteld) en exploiteert een ICT platform. Het ICT platform wordt zowel gebruikt voor de vrijgestelde kinderopvang als belast ter beschikking gesteld aan derden. De kinderopvangorganisatie berekent de btw-aftrek ter zake van algemene kosten die zien op de exploitatie van het ICT-platform op basis van werkelijk gebruik (op basis van het aantal aansluitingen). Ten aanzien van de overige algemene kosten wordt de btw-aftrek bepaald op basis van omzetverhoudingen. De advocaat-generaal concludeert dat in dit geval op basis van de Nederlandse regeling een combinatie van werkelijke gebruik en omzetverhoudingen niet mogelijk is. Het is nu aan de Hoge Raad om een uitspraak te doen in deze kwestie.

Belang voor de praktijk

Heb je als ondernemer meerdere bedrijfsactiviteiten waarbij je ten minste met één van die activiteiten zowel belaste als vrijgestelde omzet wordt behaald? Beoordeel dan of ten aanzien van die specifieke bedrijfsactiviteit(en) berekening van de btw-aftrek op basis van werkelijke gebruik mogelijk is en tot een hogere btw-aftrek leidt. Is dat het geval, dan is het in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad (in het kader van het veiligstellen van rechten) wellicht aan te raden om bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte. Let wel, btw-aftrek ten aanzien van de aanschaf van investeringsgoederen wordt afzonderlijk beoordeeld. In dat geval is een combinatie van werkelijk gebruik en omzetverhoudingen dus sowieso mogelijk.

Meer informatie

Wilt u weten of het in uw geval loont om in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep.

anja vriends
Anja Adriaensen-Vriends
Belastingadviseur | btw-specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

anja vriends
Anja Adriaensen-Vriends | Btw specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.