Vanoers.nlFranchise, Dga en familiebedrijven, Agro, BelastingadviesParkeerterrein van klinkers telt als gebouw voor de btw

Parkeerterrein van klinkers telt als gebouw voor de btw 

Parkeerterrein van klinkers telt als gebouw voor de btw

Onlangs heeft rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan waarin voor de heffing van omzetbelasting een parkeerterrein kwalificeert als een gebouw.

De uitspraak van rechtbank Gelderland

In de desbetreffende zaak heeft belanghebbende X enkele percelen verkregen waarop twee (monumentale) boerderijen staan. Naast de ene boerderij ligt een parkeerterrein en een grasstrook. Het parkeerterrein is bestraat met klinkers. Daarnaast is het parkeerterrein voorzien van enig straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en opsluitbanden. Het terrein is eveneens voorzien van afwateringspunten, die zijn aangesloten op de riolering. Tegen de tijd dat belanghebbende de boerderijen, de schuur en het parkeerterrein verkrijgt, zijn deze onroerende zaken meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen. Na de kadastrale splitsing van een perceel in meerdere kavels verkoopt belanghebbende deze kavels in ongewijzigde staat aan particulieren. Volgens belanghebbende is hier sprake van een btw-vrijgestelde levering. Maar ten aanzien van een aantal kavels met parkeerterrein stelt de inspecteur dat belanghebbende onbebouwde grond bestemd voor bebouwing (bouwterrein) heeft geleverd. De levering van een bouwterrein is belast met btw. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het parkeerterrein een gebouw is.

Huidig beleid

In huidig beleid van de staatsecretaris wordt een bouwwerk gedefinieerd als: ‘ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden.’ Niet in geschil is dat de kavels nagenoeg geheel zijn gelegen op het met klinkers bestrate parkeerterrein met stoepranden en lantaarnpalen. Het parkeerterrein is ook voorzien van afwateringspunten die zijn aangesloten op de riolering. Hiermee zijn de kavels volgens de rechtbank volledig aan te merken als bebouwde grond. Het is (volgens de rechtbank) gezien de ruime uitleg van het begrip bouwwerk niet relevant met welke niet-natuurlijke materialen dergelijke bouwwerken zijn vervaardigd, zodat de rechtbank de inspecteur niet volgt in het door hem op de zitting gemaakte onderscheid tussen asfalt en klinkers. De klinkerbestrating is een constructie van niet-natuurlijke materialen die vast met de grond is verbonden, zodat het gaat om een bouwwerk. De rechtbank verwerpt ook het betoog van de inspecteur dat de klinkerbestrating niet als een gebouw kan kwalificeren, omdat deze eenvoudig is te verwijderen. Belanghebbende heeft onweersproken gesteld dat voor de aanleg van het parkeerterrein de ondergrond is bewerkt, verstevigd en geëgaliseerd, de klinkers in het juiste verband zijn gelegd en zijn voorzien van opsluitbanden en afwateringspunten. Voorgaande heeft als gevolg dat sprake is van bebouwde grond, ouder dan 2 jaar na eerste ingebruikname, en derhalve sprake is van een btw-vrijgestelde levering van een onroerende zaak.

Een andere relevante uitspraak

In het verlengde van voornoemde uitspraak verdient een andere uitspraak van eveneens rechtbank Gelderland in dit artikel kort de aandacht. Rechtbank Gelderland heeft zich vorig jaar al eens gebogen over de btw-gevolgen van het onderscheid van verkoop van één of meerdere percelen.  Belanghebbende Y leverde juridisch weliswaar één bebouwd perceel aan een koperscollectief, maar fiscaal werd dit geherkwalificeerd tot de levering van afzonderlijke percelen grond aan de verschillende kopers. Doordat de individuele percelen grond reeds bekend waren ten tijde van de juridische levering, is er volgens de rechtbank geen onverdeeldheid. Bovendien hebben de kopers pas ná verdeling de macht gekregen om als eigenaar over de percelen te beschikken. In casu was hierdoor vanuit fiscale optiek uiteindelijk geen sprake van de levering van één btw-vrijgestelde kavel aan het koperscollectief, maar van meerdere btw-belaste leveringen van kavels aan individuele kopers.

Relevantie voor de praktijk

De kwalificatie van levering(en) van bebouwde grond versus onbebouwde grond bestaat uit een feitelijk toetsingskader. Het is alleen al hierom aanbevelingswaardig om tijdig contact op te nemen met uw adviseur op het moment dat aan- en/of verkoop van onroerend goed bij u speelt.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze btw-adviesgroep. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Kevin Treuren
Kevin Treuren
Manager fiscaal

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!