Vanoers.nlBelastingadviesOvereenkomst kan voor de btw worden gelijkgesteld met factuur

Overeenkomst kan voor de btw worden gelijkgesteld met factuur 

Overdracht van verhuurd vastgoed kwalificeert als overdracht van een onderneming

Een ondernemer die een goed levert of dienst verricht dient in beginsel een factuur uit te reiken. Deze factuur moet een aantal (wettelijk verplichte) gegevens bevatten. Een document hoeft geen specifieke vorm te hebben om als factuur te worden aangemerkt. Zo volgt uit een recente conclusie van de Advocaat-Generaal dat ook een schriftelijke overeenkomst kan worden gelijkgesteld aan een factuur. Dit is relevant voor zowel de verschuldigdheid als de aftrek van btw.

Conclusie Advocaat-Generaal

In de Sloveense procedure kwam de vraag aan de orde of een sale en leaseback overeenkomst als factuur in de zin van de btw-richtlijn kon worden aangemerkt. Het Sloveense Hooggerechtshof twijfelde hier klaarblijkelijk over en besloot daarom om prejudiciële vragen te stellen aan de hoogste Europese rechter (het Hof van Justitie). De uitspraak van het Hof van Justitie moet nog verschijnen. Recent is echter al wel de conclusie van de Advocaat-Generaal verschenen.

De Advocaat-Generaal concludeert dat een schriftelijke overeenkomst (bij wijze van uitzondering) kan worden gelijkgesteld met een factuur in de zin van de btw-richtlijn. De overeenkomst hoeft niet alle benodigde gegevens te bevatten. Het is aanvaardbaar dat het document voldoende gegevens bevat op grond waarvan de belastingdiensten kunnen controleren of de verschuldigde belasting is betaald. Ook bestaat (ondanks licht formele gebreken van de factuur) een recht van aftrek op btw voor zover duidelijk is dat is voldaan aan de materiële voorwaarden voor aftrek van de btw.

De Nederlandse praktijk

De conclusie van de Advocaat-Generaal lijkt af te wijken van een in 2016 gewezen uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad). De Hoge Raad besliste in deze zaak dat een notariële akte van levering niet als factuur kwalificeert. Niet relevant was dat de onderhavige notariële akte wel een vermelding maakte van de koopsom en het btw-tarief dat hierop van toepassing was. Een factuur is volgens de Hoge Raad namelijk een bescheid waarop de betaling van een bedrag wordt gevorderd. De notariële akte was niet zo’n bescheid. Gelet op dit arrest lijkt het aannemelijk dat de Hoge Raad een overeenkomst niet kwalificeert als factuur, voor zover op grond van deze overeenkomst geen betaling kan worden gevorderd. Het is de vraag of de zienswijze van de Hoge Raad nog in stand kan blijven, indien het Hof van Justitie de conclusie van de Advocaat-Generaal volgt.

Als niet (meer) in discussie is dat sprake is van een factuur, dan mag het recht op aftrek niet worden beperkt door een licht formeel factuurgebrek. Het uitreiken van een correcte factuur blijft nog wel van belang om boetes van de Belastingdienst te voorkomen. Het niet voldoen aan de wettelijke vereisten vormt namelijk een verzuim waarvoor de Belastingdienst een verzuimboete van maximaal € 5.514 kan opleggen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem direct contact op

 

Kevin Treuren
Kevin Treuren
Manager fiscaal
Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!