Vanoers.nlBelastingadviesInternetconsultatie wetsvoorstel btw elektronische handel

Internetconsultatie wetsvoorstel btw elektronische handel 

Btw elektronische handel

Het Ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel (gebaseerd op de implementatie van de Europese Richtlijn elektronische handel) ter consultatie opengesteld tot 30 oktober 2019. De nieuwe regels uit de Europese Richtlijn moeten met ingang van 1 januari 2021 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel is gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen. Ondernemers en particulieren die grensoverschrijdende diensten en goederen leveren dan wel afnemen via elektronische handel worden geraakt door deze nieuwe regels.

In dit artikel schetsen wij de belangrijkste gevolgen van het wetsvoorstel.

Uitbreiding One-Stop Shop System

(afgekort: OSS)

De OSS biedt ondernemers de mogelijkheid om de btw die zij over diensten aan consumenten moeten betalen in verschillende EU-lidstaten (waar zij niet zijn gevestigd) aan te geven via de lidstaat van identificatie voor de OSS (bijvoorbeeld de eigen lidstaat van vestiging), die deze vervolgens verrekent met de lidstaat van de consument. Hierdoor hoeft de ondernemer zich niet in al die lidstaten te registreren. De OSS is momenteel alleen van toepassing op digitale diensten aan consumenten en zal door de uitbreiding straks ook gelden voor elke willekeurige dienst aan consumenten die belast is in de lidstaat van de consument. Hierbij kunt u denken aan: diensten aan onroerende zaken (zoals schilderwerkzaamheden). De uitbreiding van de OSS kan toegepast worden door zowel EU-ondernemers (= Unieregeling) als niet-EU-ondernemers (= niet-Unieregeling).

 

Wijziging regeling afstandsverkopen

Ondernemers die binnen de Europese Unie afstandsverkopen verrichten (grensoverschrijdende verkopen aan particulieren, vrijgestelde ondernemers of rechtspersonen zonder btw-nummer) worden door de nieuwe wetgeving btw verschuldigd in de lidstaat van de afnemer. Door uitbreiding van de OSS, die naast diensten ook ziet op de afstandsverkopen, kunnen zij de buitenlandse btw afdragen via de eigen Belastingdienst. Kleinere ondernemers die in één lidstaat zijn gevestigd en waarvan de totale grensoverschrijdende omzet van de goederen en digitale diensten onder de jaarlijkse drempel van € 10.000 blijft, zijn de btw verschuldigd in de eigen lidstaat. Zij kunnen er wel alsnog voor kiezen om btw af te dragen in de lidstaat van de afnemer.

 

Afschaffing btw-vrijstelling invoer goederen ≤ € 22 en introductie invoerregeling

De btw-vrijstelling bij de invoer van goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 22 komt te vervallen. Hiermee wordt beoogd een gelijk speelveld te creëren tussen leveranciers van binnen en buiten de EU. In samenhang met de afschaffing van de btw-vrijstelling wordt een nieuwe regeling ingevoerd voor afstandsverkopen van buiten de Unie van goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150, de zogenaamde invoerregeling. Onder de invoerregeling is de invoer vrijgesteld, maar is de levering aan de consument belast in de lidstaat van bestemming. Voor de vrijstelling van invoer-btw moet het invoerregelingnummer tijdig bij de douane bekend zijn. De in verschillende lidstaten verschuldigde btw wordt onder de invoerregeling aangegeven via een btw-melding en afgedragen in één lidstaat. Die lidstaat zorgt vervolgens voor verdere verspreiding van de btw over de andere lidstaten.

 

Belastingplicht handelsplatforms

Een handelsplatform (bijvoorbeeld marktplaats of Amazon) dat verkopen faciliteert wordt geacht de goederen zelf te hebben ontvangen van de verkoper en zelf te hebben geleverd aan de klant in de volgende twee situaties:

  1. Afstandsverkopen van goederen die geïmporteerd zijn uit niet-EU landen waarbij het gaat om goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150.
  2. Afstandsverkopen vanuit een opslagplaats in de EU door een ondernemer die is gevestigd buiten de EU.

 

Regeling voor post- en koeriersdienstverleners

De nieuwe wetgeving gaat voor post- en koeriersdienstenverleners, die geen gebruik maken van de nieuwe invoerregeling, voorzien in een vorm van uitstel van betaling voor de betaling van de invoer-btw, waarbij geen zekerheid behoeft te worden gesteld. Post- en koeriersdienstenverleners kunnen goederen met een waarde van maximaal € 150 (andere dan accijnsgoederen) aanbrengen bij de douane, de invoer-btw innen bij de persoon voor wie de goederen bestemd zijn en de invoer-btw vervolgens rapporteren via een elektronische maandelijkse aangifte. Op die manier worden de administratieve lasten beperkt.

 

Overige wijzigingen

Er zijn nog een aantal overige wijzigingen:

  • De verplichting tot het uitreiken van een factuur voor ondernemers die afstandsverkopen verrichten komt te vervallen indien zij gebruik maken van de Unieregeling.
  • Ondernemers die gebruik maken van de Unieregeling of de niet-Unieregeling moeten ieder kalenderkwartaal een btw-melding indienen bij de lidstaat van identificatie voor de OSS.
  • Btw-meldingen mogen gecorrigeerd worden in de volgende btw-melding in plaats van via een suppletie van de foutieve btw-melding.
  • Een handelsplatform dat belastingplichtig wordt moet gedurende 10 jaar een boekhouding bijhouden van de leveringen.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe regels in het wetsvoorstel, neem dan contact met ons op.

anja vriends
Anja Adriaensen - Vriends
Btw specialist
Contact
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

anja vriends
Anja Adriaensen - Vriends | Btw specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.