Vanoers.nlBelastingadviesHet hoofdlijnenakkoord

Het hoofdlijnenakkoord 

Het hoofdlijnenakkoord

Op 16 mei 2024 hebben de fracties PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Dit hoofdlijnenakkoord is de basis voor de verdere formatie en uiteindelijk het regeerakkoord. In het hoofdlijnenakkoord zijn ook een aantal fiscale wijzigingen opgenomen.

In dit artikel nemen wij u mee in een aantal van deze wijzigingen. Daarbij geldt wel dat voor alle punten nog moet worden afgewacht hoe de precieze invulling van de wettelijke bepaling uiteindelijk zal worden vormgegeven.

Box 2-tarief

In 2024 is het hoge box 2-tarief verhoogd naar 33%. De fracties kiezen ervoor om deze verhoging per 2025 weer terug te draaien en het hoge tarief vast te stellen op 31%.

MKB-winstvrijstelling

In de voorjaarsnota is opgenomen dat de MKB-winstvrijstelling per 1 januari 2025 verder verlaagd zou gaan worden naar 12,03%. In het hoofdlijnenakkoord is besloten de MKB-winstvrijstelling wel te verlagen per 1 januari 2025 maar vast te stellen op 12,7%. Voor het jaar 2024 bedraagt de MKB-winstvrijstelling nog 13,31%.

Aanpassing renteaftrekbeperking

In het hoofdlijnenakkoord is voorgesteld om de earningsstrippingmaatregel per 1 januari 2025 te versoepelen door de netto rentelasten voor 25% van de EBITDA in aftrek toe te laten in plaats van de huidige 20%.

Giftenaftrek

De fiscale regelingen rond giften worden de komende jaren beperkt. Dit gaat zowel gelden voor de IB als de VPB. De eerste stap zal gezet worden per 2025 en in 2028 wordt de giftenaftrek in de IB geüniformeerd.

Box 3-tarief

Er wordt structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld om het box 3 tarief te verlagen. Het is nog niet bekend wat de aanpassing in het tarief gaat zijn. Het huidige box 3-tarief is 36%.

Btw-tarief logies – uitgezonderd kampeerterreinen

Overnachtingen in hotels of in accommodaties op vakantieparken zullen met ingang van 2026 met 21% btw belast worden, dit is nu nog 9%. Dit geldt naar verwachting ook voor accommodaties die bijv. via AirBnB kortdurend verhuurd worden aan recreanten, en in veel gevallen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Btw-tarief culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie

Het verlaagde btw-tarief op culturele diensten komt te vervallen. Vermoedelijk gaan de volgende diensten vanaf 2026 onder het 21%-tarief vallen: het verlenen van toegang tot circussen, dierentuinen, musea, muziekoptredens en toneeluitvoeringen en sportwedstrijden. Hierop verwachten wij veel weerstand vanuit de branches, dus het is afwachten hoe het wetsvoorstel er uiteindelijk uit gaat zien.

Daarnaast wordt ook het verlaagde btw-tarief op culturele goederen afgeschaft. Wat er onder ‘culturele goederen’ wordt verstaan is lastig inschatten. Vermoedelijk wordt hiermee gedoeld op de levering van kunstvoorwerpen door de maker, maar we kunnen niet op voorhand uitsluiten dat deze tariefverhoging zich ook gaat uitstrekken tot de levering van boeken. Dat zou verstrekkende gevolgen meebrengen, dus ook daarop verwachten wij veel weerstand vanuit de branche.

Salderingsregeling

In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling voor klein verbruikers met ingang van 2027 in één keer komt te vervallen. Hierdoor wordt de terugverdientijd van PV-installaties langer en daarom wordt het minder aantrekkelijk voor particulieren en andere kleinverbruikers om zonnepanelen aan te schaffen.

Wijzigingen met betrekking tot transport

Afschaffing Subsidies en Bijtelling

Het hoofdlijnenakkoord introduceert significante wijzigingen voor de transportsector. Alle subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s, zowel nieuwe als tweedehands, worden met ingang van 2025 afgeschaft. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor de verlaagde bijtelling van elektrische auto’s.

Motorrijtuigenbelasting en Accijnsverlaging

De gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de motorrijtuigenbelasting (MRB) blijft bestaan. Daarnaast wordt de huidige accijnsverlaging op brandstof met een jaar verlengd, waardoor deze doorloopt tot eind 2025.

Herinvoering Rode Diesel en Vliegbelasting

Vanaf 2027 wordt diesel met een lager accijns (rode diesel) weer ingevoerd voor boeren, tuinders en loonwerkers. Tevens wordt een gedifferentieerde vliegbelasting ingevoerd. De belasting wordt hoger naarmate de afstand van de vlucht langer is.

Deze veranderingen zijn bedoeld om de verduurzaming in de transportsector te stimuleren en de belastingdruk op specifieke doelgroepen te herzien.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding bovenstaande wijzigingen uit het hoofdlijnenakkoord? Neem dan contact op met onze specialisten, zij helpen u graag verder. Neem contact op via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink
Manager bureau vaktechniek fiscaal
  • icon
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
Ymke Workum - Vink
Ymke Workum - Vink | Manager bureau vaktechniek fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!