Vanoers.nlBelastingadviesHoge Raad: het werkelijk rendement op vermogen moet worden belast

Hoge Raad: het werkelijk rendement op vermogen moet worden belast 

Werkelijk rendement

Op vrijdag 24 december jongstleden heeft de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen. Al sinds 2001 heft de Belastingdienst inkomstenbelasting over het vermogen van particulieren op basis van een wettelijk bepaald fictief rendement en dus niet over het werkelijke rendement dat wordt behaald met het vermogen.

Vermogensmix

Sinds 2017 is de wettelijke regeling zodanig aangepast dat afhankelijk van de omvang van het vermogen verondersteld wordt dat een deel van dat vermogen gespaard en een deel belegd wordt (de zogenoemde ‘vermogensmix’). Voor beide vermogenselementen is wettelijk vastgelegd welk rendement men geacht wordt daarmee te behalen (het forfait). Daarbij wordt dus nog steeds geen rekening gehouden met de werkelijke keuze van vermogensaanwending door belastingplichtigen, noch met het daadwerkelijke rendement.

Extreem lage rentestanden

Gezien de extreem lage rentestanden is de belastingheffing op spaartegoeden al jarenlang vaak vele malen hoger dan het rendement zelf. Tot nu toe werd de wetgever in procedures de helpende hand geboden door de gerechtelijke instanties en kregen belastingplichtigen alleen een tegemoetkoming als er sprake was van een individuele en buitensporige last in uitzonderlijke situaties.

Recent arrest

In het arrest van 24 december 2021 vaart de Hoge Raad een andere koers: De in het jaar 2017 ingegane wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting is in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad ziet zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de geconstateerde schending van fundamentele rechten. In de voorliggende zaak stond vast welk rendement de belanghebbende werkelijk heeft behaald in de jaren 2017 en 2018. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belastingplichtige door alleen over dat werkelijke rendement belasting te heffen.

Impact

De impact van deze uitspraak lijkt groot, maar is nog niet geheel duidelijk. Is er enkel spaargeld in Box 3, dan is op grond van deze uitspraak vermoedelijk te veel betaald. Bestaat het Box 3 vermogen naast spaargeld ook uit vastgoed en/of beleggingen, dan is het de vraag of deze uitspraak wel gevolgen voor die situaties zal hebben.

Vooralsnog is onbekend in hoeverre er tegemoet wordt gekomen aan belastingplichtigen waarvan de aanslagen over 2017 en verder al definitief zijn geregeld conform de wettelijke regeling. Wij houden de gevolgen van dit arrest nauwlettend in de gaten en waar nodig en mogelijk zullen wij tijdig actie ondernemen met betrekking tot de aanslagen van onze klanten.

Meer informatie

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder. U kunt ook contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl

Neem contact op

  • icon
Van Oers Belastingadvies

Bent u op zoek naar een belastingadviseur?

Van Oers vertaalt ingewikkelde fiscale vraagstukken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen. U kunt daarbij rekenen op advies toegespitst op uw specifieke situatie. Wij zijn uw specialist op het gebied van fiscale vraagstukken.
Meer informatie
Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Hidden
  • Hidden
  • Hoe kunnen we u bereiken?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lenny Blaakman
Lenny Blaakman | Directeur fiscaal
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!